Porovnávame ETF a podielové fondy: Viete, aký je medzi nimi rozdiel?

Investovanie 18. december 2021

Prinášame vám porovnanie podielové fondy verzus ETF. Ak plánujete investovať, rozhodne by ste mali vedieť, aké sú medzi nimi rozdiely.

Investovanie sa za posledné roky stáva čoraz častejším spôsobom zhodnocovania vlastných peňazí. Vďaka dostupným nástrojom je investovanie dostupné aj pre bežných ľudí, ktorí o finančných trhoch majú minimum znalostí. Avšak práve vedomosťami o tom, čo moje peniaze robia, sa môžem kvalifikovane rozhodnúť a vložiť prostriedky tam, kde to má zmysel. 

Pomyselným súbojom, ktorý na investičnom bojisku prebieha, je duel medzi podielovými fondami a tzv. ETF-kami. Viete, aké sú medzi nimi rozdiely? Ak plánujete investovať, rozhodne by ste mali. Prinášame vám porovnanie, ktoré vám pomôže urobiť informovanú voľbu.

investovanie

Čo to sú podielové fondy?

Začnime podielovými fondami, keďže sú aj v našom slovenskom investičnom mikrosvete o čosi viac etablovanejšie. Aj medzi bežným obyvateľstvom ide stále o rozšírený a obľúbený spôsob zhodnocovania osobných financií. 

Podstata týchto fondov je relatívne jednoduchá. Investor, tzv. podielnik, sa kúpou určitého množstva podielových listov podieľa na spoločnom majetku podielového fondu. Jednoducho povedané, kupuje si svoj podiel – odtiaľ aj názov. Spoločný majetok tvoria kumulatívne investície od všetkých podielnikov. Následne správca, manažér fondu použije tieto prostriedky na kúpu finančných nástrojov – akcií, dlhopisov, iných cenných papierov a podobne.

Práve posledná menovaná skutočnosť je pri podielových fondoch dôležitá. Tým, že v nej figuruje správca, ktorý aktívne rozhoduje o tom, ktoré tituly zakúpi, ide o takzvané aktívne investovanie. Dôležitú úlohu tu teda zohráva ľudský faktor. To niekto vníma ako pozitívum, iný ako riziko.

podielové fondy

Faktom však je, že náklady na správu podielových fondov sú pomerne vysoké. Manažér totiž potrebuje aktívne sledovať trh a pracovať s prognózami. K tomu potrebuje analytikov a nástroje. Oboje stoja nemalé prostriedky, a to sa pretaví aj do vyšších poplatkov pre investorov. 

Čo sú to ETF?

V tejto trojpísmenovej skratke sa skrýva aj celá podstate tohto spôsobu investovania. Ide o exchange traded funds, teda o fondy obchodované na burze. Funkčným princípom sú podobné podielovým fondom. Aj tu si totiž investori svojimi prostriedkami kupujú svoj podiel. Je tu ale zásadná výnimka a tou je, že s týmito fondami, spoločným majetkom investorov, sa ešte aj obchoduje na burze. To prináša istú flexibilitu.

Oproti podielovým fondom sú ETF formou takzvaného pasívneho investovania. V ich správe totiž nefiguruje manažér, človek, ktorý by rozhodoval o tom, aké cenné papiere sa nakúpia. ETF totiž v drvivej väčšine predstavujú tzv. indexové fondy. Tie, zjednodušene povedané, kopírujú trh. Napodobňujú finančný vývoj, nevstupuje do nich ľudský faktor.

etf exchange trade funds

Ani pri investovaní prostredníctvom ETF sa človek nevyhne poplatkom. Spravidla sú však nižšie, keďže pri pasívnom investovaní nie je potrebný vstup manažéra. Odpadá tým minimálne jedna výrazná nákladová položka. Poplatok za kontinuálnu správu je teda nižší, rovnako ako aj jednorazový vstupný poplatok.

Tento druh investovania je v slovenskom finančnom svete stále pomerne nováčikom. Väčšej pozornosti sa mu začalo dostávať práve v období pandémie. Dnes už možno povedať, že sa v objeme investícií a počte investorov úspešne doťahuje na dlhodobo etablované podielové fondy. S investovaním môže začať prakticky ktokoľvek bez ohľadu na výšku príjmu. 

Porovnanie podielové fondy vs. ETF

Prejdime k hlavnému porovnaniu týchto dvoch typov investícií. Spoločné znaky a rozdiely hodnotíme na základe niekoľkých kľúčových kategórií. 

Čo majú spoločné?

Tieto dva druhy investovania majú aj viacero spoločných znakov. Tým hlavným je, že nepredstavujú okamžité zhodnotenie vašich prostriedkov. V oboch prípadoch je teda potrebné myslieť na dlhodobý horizont. 

Aj pri podielových fondoch, aj pri ETF-kách existuje riziko. Možnosť straty prostriedkov je jediným všadeprítomným faktorom pri všetkých formách investovania. Neexistuje totiž taký spôsob, ktorý by vám priniesol iba zisk bez rizika. To je základným pravidlom investora.

Nakoniec je spoločným menovateľom týchto dvoch foriem aj pravidelnosť. Oba druhy investovania si totiž vyžadujú pravidelné vklady v dlhodobom horizonte. Týka sa to predovšetkým bežného obyvateľstva, ktorá nemá k dispozícii na investovanie obrovský obnos peňazí, ktorý by si na seba mesačným zhodnocovaním zarábal sám. 

investovanie

Aké majú rozdiely?

  • poplatky – pri ETF sú výrazne nižšie, keďže pri nich nevznikajú náklady na správcu. Pri podielových fondoch môžu kumulatívne poplatky predstavovať aj 5 % z aktuálnej hodnoty podielu. Pri ETF-kách sa pohybujú zvyčajne v horizonte 1-3 %.
  • zhodnotenie – práve kvôli poplatkom býva pri investovaní do ETF vyššie zhodnotenie. Náklady na správu totiž „zhltnú“ nemalú časť vášho zisku. Ďalšou veľkou položkou sú tiež dane.
  • dane – ak tzv. ETF-ká držíte viac než rok, vaša investícia je pri predaji (výbere prostriedkov) oslobodená od zdanenia. Od daní sú totiž oslobodené finančné aktíva obchodované na regulovanom finančnom trhu – burze. Pri odpredaji podielu z rovnomenného fondu platíte 19 % daň.
  • flexibilita – ak sa rozhodnete predať svoju investíciu, pri ETF dostanete peniaze na svoj účet spravidla v najbližší pracovný deň. Vďaka obchodovaniu na burze sú totiž likvidnejšie. Výstup z podielové fondu už trvá o čosi dlhšie, zvyčajne niekoľko pracovných dní, nezriedka aj týždeň. 
  • výška investície – pri ETF-kách sa pravidelná mesačná investícia začína od 10 €. Jednorazová vstupná investícia je tiež nízka, začať viete aj s 50 €. Podielové fondy si zvyčajne vyžadujú vyšší počiatočný vklad, nezriedka aj v stovkách eur. 

Veríme, že už máte jasnú predstavu, aký je rozdiel medzi ETF a podielovými fondami. Práve informácie sú najsilnejšou zbraňou, ktorú pri investovaní máte. S investovaním vám radi poradia naši experti

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám