2. pilier sa v roku 2023 mení. Na aké zmeny by sa mali sporitelia pripraviť?

Sporenie 12. marec 2023

Rok 2023 bude pre 2. pilier starobného dôchodkového sporenia zásadný. Národná rada Slovenskej republiky schválila ešte v novembri 2022 novelu zákona č. 43/2004 Z. z., ktorá sa dotkne všetkých sporiteľov a aj tých, ktorí sa nimi ešte len stanú. Spísali sme pre vás kľúčové body reformy.

Jednotlivé zmeny nadobúdajú účinnosť v etapách. Pri časti z nich sa tak stalo už v januári 2023, k ďalším zmenám dôjde od 1. mája 2023. Systémové presúvanie úspor bude prebiehať od 1. júla a posledná zmena reformy nadobudne účinnosť 1. januára 2024. 

Výška príspevkov sa nezmenila

Podľa pôvodne prezentovaného zámeru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky mala sadzba príspevkov v roku 2023 stúpnuť na 5,75 % hrubej mzdy zamestnanca (resp. vymeriavacieho základu SZČO), v roku 2024 na 6 %.

Postupné zvyšovanie sa však reformou oddialilo. V rokoch 2023 a 2024 ostáva na hodnote 5,50 %, platnej ešte z roku 2022 – zvyšných 12,5 % zo sociálnych odvodov smeruje do Sociálnej poisťovne. K navýšeniu na 5,75 % dôjde v roku 2025 a na 6 % až v roku 2027. 

Táto zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Tip na čítanie: V akom veku pôjdem do dôchodku? Od roku 2023 nás čaká zmena

Sporenie v 2. pilieri je lacnejšie

Reformou sa zrušili poplatky za vedenie dôchodkového účtu v Dôchodcovskej správcovskej poisťovni (DSS) a takzvané výkonnostné poplatky zo zhodnotených úspor. Tieto poplatky boli zrušené vo všetkých fondoch.

Jediný poplatok, ktorý sporiteľ bude hradiť, je ročná odplata za správu majetku v dôchodkovom fonde, ktorá sa bude vypočítavať z hodnoty spravovaného majetku. Jeho výška je v nasledujúcich rokoch stanovená takto:

  • 2023 – 0,45 % z hodnoty nasporeného majetku ročne,
  • 2024 – 0,425 % z hodnoty nasporeného majetku ročne,
  • 2025 – 0,40 % z hodnoty nasporeného majetku ročne.

Táto zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

zrušenie poplatkov druhý pilier

Zrušenie akceptačných listov

Ak do konca roku 2022 plánoval sporiteľ zmeniť DSS, musel o zmene informovať Sociálnu poisťovňu a požiadať ju o takzvaný akceptačný list. Táto byrokratická povinnosť odpadla a tým pádom bude zmena DSS pre sporiteľov jednoduchšia. Po novom k nej stačí takzvaná prestupová zmluva.

Naďalej platí, že sporiteľ môže DSS zmeniť po prvom roku od uzavretia prvej zmluvy o starebnom dôchodkovom sporení, respektíve po 6 mesiacoch od poslednej zmeny DSS. 

Táto zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Zavádza sa individuálna garancia

Ak sporiteľ požiada o výplatu dôchodku z 2. piliera, po novom už nebude možné, aby dostal menšiu sumu, než akú vložil do garantovaného fondu. Toto sa týka iba povinných príspevkov, nie dobrovoľných. 

V praxi to znamená, že ak v momente výplaty má sporiteľ nasporenú menšiu sumu (napríklad vplyvom zhodnotenia prostriedkov v dlhopisovom garantovanom fonde), než akú vložil, tak DSS mu je povinná vzniknutý rozdiel dorovnať z vlastných prostriedkov. 

Táto zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Výbery a výplaty dôchodkov sa v roku 2023 nemenia

Ešte do 31. decembra 2023 ostáva spôsob výplaty úspor z 2. piliera nezmenený.

Na to, aby sporiteľ mohol v roku 2023 požiadať o pravidelné vyplácanie, resp. o jednorazový výber, musí byť súčet jeho poberaných dôchodkov za tento rok vyšší ako referenčná suma, ktorá je stanovená na hodnotu 521,30 eura. 

To znamená, že ak sporiteľ poberá rôzne typy dôchodkov (napríklad starobný z 1. piliera, invalidný, čiastkový) a ich sčítaná suma je vyššia ako 521,30, môžu požiadať svoju DSS o takzvaný programový výber. Ten môže prebehnúť trojako:

  • mesačné vyplácanie vopred dohodnutej sumy,
  • vyplatenie sumy vo vopred stanovenom období (napr. polovica strednej doby dožitia, aktuálne 7 – 8 rokov),
  • jednorazový výber celej nasporenej sumy. 

Dôležitou informáciou však je, že počnúc 1. januárom 2024 budú jednorazové výbery (nie pravidelné) podliehať zdaneniu. Informácia o výške daňovej povinnosti, resp. o spôsobe jej výpočtu aktuálne nie sú známe. 

výplata prostriedkov z druhého dôchodkového piliera

Zmeny pre budúcich sporiteľov

Niektoré zmeny z reformy sa vzťahujú aj na budúcich sporiteľov.

  • Do 2. piliera po novom vstupuje každý, kto od 1. mája 2023 vstúpi na slovenský trh práce, teda začne odvádzať sociálne poistenie (alebo tak za neho robí zamestnávateľ či štát); účasť v 2. pilieri nie je povinná a sporiteľ z neho môže do dvoch rokov vystúpiť.
  • Noví  sporitelia budú mať pri vstupe do 2. piliera nastavenú predvolenú investičnú stratégiu určenú zákonom. Znamená to, že ak ju nezmenia, tak do 50. roku života budú mať všetky úspory v indexových fondoch, po dosiahnutí tohto veku sa ich úspory budú presúvať do garantovaného fondu v pomere 4 % ročne. Z tejto stratégie je možné kedykoľvek vystúpiť a opäť sa do nej vrátiť.
  • Veková hranica na vstup do 2. piliera sa z terajších 35 rokov zvyšuje na 40 rokov.

Tieto zmeny nadobudnú účinnosť 1. mája 2023.

Tip na čítanie: Prečo ľudia nemyslia na sporenie na dôchodok?

Pasívni investori a presun úspor

Predvolená investičná stratégia sa bude týkať aj takzvaných pasívnych investorov, teda tých, ktorí od presunu úspor do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o úsporách. Podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností sa zmena bude týkať približne 576 000 sporiteľov v 2. pilieri. 

DSS budú ich úspory postupne presúvať do fondov podľa predvolenej investičnej stratégie. Tieto presuny sú dlhodobé a budú trvať od júla 2023 do konca roku 2025. 

Zo zákona je každá DSS povinná zverejniť na svojom webe harmonogram, podľa ktorého budú tieto presuny prebiehať. V prípade, že sporiteľ nesúhlasí s predvolenou investičnou stratégiou a chce svoje úspory a príspevky rozložiť iným spôsobom, je povinný o tom svoju DSS informovať pred 1. júlom 2023. 

Presun prostriedkov v súlade s predvolenou investičnou stratégiou by mal podľa výpočtov Ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny priniesť zhruba o 50 % vyššie zhodnotenie úspor.

Aké kroky musí sporiteľ urobiť?

Ak sporiteľ plánuje ostať takzvaným pasívnym investorom, nemusí urobiť nič – presun jeho úspor v súlade s predvolenou investičnou stratégiou prebehne automaticky, podľa harmonogramu príslušnej DSS.

V prípade, že má sporiteľ záujem aktívne riadiť svoje prostriedky, prípadne s predvolenou investičnou stratégiou nesúhlasí, musí o tom svoju DSS informovať v predstihu, najneskôr koncom mája 2023. 

Všetci sporitelia, ktorých sa presun úspor týka, mali do konca februára 2023 dostať list o tom, že nesporia v súlade s predvolenou investičnou stratégiou. DSS ich tiež mali povinnosť informovať o tom, aké sú ďalšie kroky, resp. možnosti sporiteľa.

Ak je zorientovanie sa v zmenách v 2. pilieri príliš komplikované a neviete, či máte robiť zmeny vo vašej zmluve, obráťte sa na nás. Naši experti vám poradia a vysvetlia všetko dôležité. 

Chcem poradiť s druhým dôchodkovým pilierom

Máte záujem o 30 minútovú nezáväznú konzultáciu?

Získajte prehľad o finančnom trhu za 30 minút bez vyčerpávajúceho behania po finančných inštitúciách a získajte objektívny prehľad o trhu jednou konzultáciou s našimi odborníkmi.

Podobné články

Hľadáš ďalší zdroj príjmu? hľadáme nových kolegov do tímu!

Online webinár

Zaregistrovať sa
Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám