Poistenie schopnosti splácať úver: Nevyhnutnosť alebo zbytočnosť?

Poistenie 14. december 2020

Ako každý finančný produkt, aj poistenie úveru má svoje špecifiká, výhody aj úskalia, na ktoré je potrebné pred podpisom zmluvy myslieť.

Poistenie úveru, resp. poistenie schopnosti splácať úver, je poistkou v prípade výpadku príjmu. Aj pri strate zamestnania totiž záväzky voči veriteľom ostávajú. Je teda namieste chrániť seba a svoju rodinu aj pred nečakanými životnými udalosťami, ktoré môžu schopnosť splácať úvery do výraznej miery ohroziť až paralyzovať. 

Čo to je poistenie úveru a ako funguje?

Poistenie schopnosti splácať úver, v skrátenej hovorovej podobe jednoducho poistenie úveru, je záchrannou pákou v prípade výpadku príjmu dlžníka. Ak prídete o zamestnanie, alebo u vás vznikne dlhodobá pracovná neschopnosť, nebodaj až trvalá invalidita, resp. nastane obdobná životná situácia, s najväčšou pravdepodobnosťou vás to dostane aj do finančných ťažkostí. To znamená, že je ohrozená aj vaša schopnosť splácať úvery.

poistenie schopnosti splácať úver

Tento finančný produkt chráni práve pri vzniku podobných situácií. Akonáhle dôjde k hore uvedeným okolnostiam, bremeno splátok na seba preberá poskytovateľ poistenia. V istých prípadoch dôjde k vyplateniu celého zostatku úveru, inokedy len časti, napríklad po dobu nezamestnanosti, prípadne je poistné plnenie stanovené na určitú dobu, napr. maximálne 12 mesiacov. 

Na to, aby sa začalo plniť poistné krytie, musia byť splnené určité podmienky. Tie sú ukotvené v zmluve, je teda potrebné si ju pred podpisom dôkladne preštudovať. Môže sa totiž stať, že niektoré životné situácie jedna poistka kryje, no druhá už nie. 

Poskytovateľmi, resp. sprostredkovateľmi tohto poistenia sú často samotné banky (resp. nebankové spoločnosti), ktoré k svojim úverom ponúkajú rôzne balíčky. Často dokonca poskytnutie pôžičky, resp. nižšiu úrokovú sadzbu podmieňujú aktiváciou tohto poistenia, ktoré je následne hradené priamo v mesačnej splátke. 

Ponuka sa líši od banky k banke, vo všeobecnosti však platí, že takéto poistenia sú menej flexibilné a nie je možné si ich modelovať podľa predstáv. Klient je tak zvyčajne limitovaný ako pri výbere, tak pri nastavení podmienok plnenia, ale aj pri prípadných zmenách, či samotnom plnení. Alternatívou je uzavrieť si poistenie schopnosti splácania v komerčnej poisťovni, ktoré ich majú v portfóliu zaradené tiež.

Aké úvery možno poistiť? 

Poistiť je možné ako spotrebný úver, tak aj hypotéku, resp. ďalšie typy pôžičiek.

Koľko štandardne stojí poistenie úveru? 

Výška mesačného poplatku za poistenie je percento z mesačnej splátky samotného úveru. 

Čo kryje poistenie schopnosti splácať úver?

Ponuka a podmienky poistenia úveru sa líšia od poskytovateľa k poskytovateľovi. Sú však isté styčné body, ktoré majú spoločné. Zvyčajne ide o tieto:

  • úmrtie – v prípade úmrtia poistenca býva poisťovňou často vyplatený celý zostatok úveru, príjemcom je priamo banka, resp. nebankovka.

  • trvalá invalidita – podobne ako pri úmrtí, aj pri trvalej invalidite zvykne poisťovňa banke uhradiť celý zvyšok pôžičky.

  • práceneschopnosť (PN) a hospitalizácia – vzťahuje sa na PN/hospitalizáciu zapríčinenú úrazom alebo chorobou. V takýchto prípadoch sa poistné plnenie začne zvyčajne až po istej dobe, napr. po 30 alebo 60 dňoch práceneschopnosti, resp. iba ak hospitalizácia trvala viac ako 24 hodín a podobne, a je ohraničené maximálnou dĺžkou, napr. 1 rokom. Poisťovňa vypláca banke mesačné splátky počas celej takejto doby.

  • strata zamestnania – ide o nedobrovoľnú stratu zamestnania, ktorá nenastala z vôle, resp. vinou klienta. Často sa týka napríklad hromadného prepúšťania. Opäť platí, že poistné krytie sa aktivuje až po určitej dobe nezamestnanosti a tiež býva zhora ohraničené. Poisťovňa vypláca banke mesačné splátky. 

Je nevyhnutné podotknúť, že poistné krytie začína zvyčajne až nejakú dobu po podpise zmluvy, napríklad po dvoch mesiacoch. Ťarchu splátok tak na seba poisťovňa preberie najskôr po uplynutí tejto doby, aj keby boli podmienky plnenia splnené skôr. 

strata zamestnania poistenie úveru

Výber poistenia úveru: Na čo si dávať pozor?

Prichádzame k spomínaným úskaliam tohto typu poistenia. Nejde totiž o univerzálnu záchrannú brzdu, ktorá pri hocijakom výpadku príjmu či životnej situácii zbaví dlžníka záväzkov. Je potrebné myslieť na to, že:

Poistenie sa nevzťahuje na choroby a úrazy aktuálne pred vznikom poistenia

Ak vaša PN, prípadne hospitalizácia či akákoľvek obdobná životná situácia vyplýva zo zdravotných komplikácií aktuálnych ešte pred podpisom zmluvy, táto ich nekryje. Pokračovanie chorôb a rôzne recidívy teda patria k výlukám z poistenia.

Poistenie nekryje všetky choroby či úrazy spôsobujúce PN alebo hospitalizáciu

Poisťovne často neuznávajú duševné choroby, chronické ochorenia chrbtice, ale k výlukám môže tiež patriť infarkt, epilepsia, mŕtvica či krvácanie do mozgu. Do tejto kategórie patrí často aj samovražda, prípadne pokus o samovraždu.

hospitalizácia poistenie schopnosti splácať úver hypotéku

Poistenie nekryje všetky dôvody straty zamestnania

Ak dlžník príde o prácu vlastným zavinením (napr. porušením interných predpisov zamestnávateľa, prípadne právnych predpisov a podobne), resp. ukončí pracovný pomer z vlastnej vôle, prípadne mu uplynie doba určitá, plnenia sa nedočká. Poistenie sa zvyčajne vzťahuje iba na nedobrovoľnú a nezavinenú stratu zamestnania, napríklad v dôsledku hromadného prepúšťania.

Dôrazne odporúčame naštudovať si podmienky a výšku plnenia ešte pred podpisom poistnej zmluvy.

Ponuka jednotlivých bánk a poisťovní sa totiž líši a nepríjemným prekvapeniam sa vyhnete jedine tak, že si všetky potrebné informácie zhromaždíte skôr. Naši experti sú pripravení vám poradiť.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám