Poistenie majetku proti povodniam a záplavám – čo vedieť pred podpisom zmluvy?

Poistenie 26. október 2020

S ničivou silou vody majú skúsenosti obyvatelia mnohých miest a obcí na Slovensku. Výdatné dažde dokážu spôsobiť záplavy a povodne, ktoré majú za následok státisícové až miliónové škody na domácnostiach a hospodárskych budovách. Počas posledných rokov sa povodne a záplavy opakujú stále častejšie.

Rozkázať počasiu nie je v ľudských silách, avšak negatívne následky živlov je možné tlmiť. Jedným zo spôsobov je poistenie nehnuteľnosti proti povodniam a záplavám.

Povodeň a záplava nie je to isté

Aj keď sa tieto dva pojmy často používajú v tom istom význame, nejde o synonymá. Striktne ich rozlišujú aj poisťovne, na čo je potrebné myslieť už pred podpisom zmluvy. Rozdiel je nasledovný:

  • povodeň – ide o prechodné zvýšenie hladiny vodných tokov (rieka, potok a pod.), resp. iných povrchový vôd (jazero, vodná nádrž a pod.), zapríčinené výdatnými zrážkami alebo napríklad aj pretrhnutím hrádze, pri ktorom sa voda vyleje mimo koryta, resp. nad úroveň brehu a spôsobí škody

  • záplava – ide o zaplavenie plochy bez prirodzeného odtoku vody, zapríčinené výdatnými zrážkami alebo napríklad aj topiacim sa snehom, či v dôsledku povodne, ktoré má za následok vytvorenie stojatej vodnej ploch

poistenie nehnuteľnosti záplava

Kľúčovým rozdielom teda je prítomnosť vodného toku, resp. inej vodnej plochy pred samotnými atmosférickými zrážkami. 

  • Ak vám pivnicu vytopila po silných dažďoch vyliata rieka, škoda vám vznikla následkom povodne. 

  • Ak v okolí domácnosti nie je žiadna prirodzená vodná plocha či tok, no vznikla sústavnými zrážkami a následne spôsobila škody, ide o záplavy. 

Poisťovne zvyčajne tieto riziká poisťujú v rámci jedného balíka a nie oddelene, prípadne formou pripoistenia pri štandardnom poistení majetku.

Poisťovne pri kalkulácii používajú povodňové mapy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci svojho manažmentu povodňových rizík zverejňuje tzv. povodňové mapy. Ide o zdokumentovanie geografických oblastí v povodí slovenských riek, v ktorých existuje povodňové riziko. 

Systém povodňových máp prebrali aj viaceré komerčné poisťovne. Na základe neho vypočítavajú poistné riziko a výšku poistného. V oblastiach, kde sa povodne opakujú každoročne, prípadne sa opakujú v horizonte napríklad 5 rokov, sú poplatky za poistenie nehnuteľností vyššie. Rovnako to platí aj pri povodiach riek, kde takéto riziko existuje na základe údajov z povodňovej mapy.

Niektoré poisťovne majú dokonca podmienky stanovené tak, že odmietajú poistiť nehnuteľnosť, ak sa nachádza priamo v rizikovej oblasti (napr. do 200 metrov od povodia rieky). Iní poskytovatelia zaraďujú oblasti do rizikových zón, resp. tried a podľa toho si odstupňujú výšku poistného.

Vo všeobecnosti teda prirážky k poistnému očakávajte, ak:

  • je vaša nehnuteľnosť v oblasti, kde sa za monitorované obdobie (zvyčajne 5 rokov alebo 10 rokov) opakovane vyskytli škody na majetku v dôsledku záplav či povodní

  • sa vaša nehnuteľnosť nachádza v rizikovej oblasti na základe umiestnenia na povodňovej mape

povodeň rieka

Vyberte si poistenie nehnuteľnosti správne a včas

Je nevyhnutné rozlišovať medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Aj keď mnohé poisťovne ich poskytujú v rámci jedného balíka, nie je to univerzálnym pravidlom. Ak si teda pri povodniach idete uplatňovať škodu na nábytku, no máte iba poistenie nehnuteľnosti, zrejme nepochodíte. Základným rozdielom je:

  • poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na celú nehnuteľnosť a jej pevné súčasti, t.j. steny, podlahy, okná, dvere, plot, studňa či inžinierske siete

  • poistenie domácnosti sa vzťahuje na hnuteľné veci a vybavenie, t.j. nábytok, elektronika, spotrebiče, šatstvo a podobne.

poistenie nehnuteľnosti a rozdiel medzi poistením domácnosti

Existujú aj tzv. výluky z poistenia, kedy sa plnenia budete domáhať márne. Pri záplavách a povodniach ide najmä o škody spôsobené úmyselným konaním, prípadne hrubou nedbanlivosťou poisteného. Napríklad, ak si pri výdatných dažďoch necháte otvorené dvere do pivnice a následne vám ju vytopí, poisťovňa vám škodu s najväčšou pravdepodobnosťou nepreplatí. 

Platí, že poistku pri povodni či záplave musíte mať uzatvorenú včas. Ak už je voda v pivnici či na záhrade, už je neskoro. Rovnako platí, že vás s najväčšou pravdepodobnosťou nepoistia, ak vo vašej oblasti už vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity alebo 2. stupeň povodňovej aktivity so stúpajúcou hladinou vodného toku. 

Sú poisťovne, pri ktorých sa krytie stáva aktívnym už druhý pracovný deň po podpise zmluvy. Väčšina poskytovateľov sa však chráni a napríklad nepreplatí škodu spôsobenú povodňou, ak sa stala do desiatich dní od podpisu.

Poistenie proti povodniam a záplavám teda odporúčame uzatvoriť s dostatočným predstihom pred letnými búrkami, výdatnými zrážkami na jeseň, či pred topením sa snehu s náhlym oteplením po zime.

záplava v meste

Máte už nehnuteľnosť poistenú? Nechajte si urobiť audit starých zmlúv

Cena nehnuteľnosti (a domácnosti) zvykne s postupom času stúpať v dôsledku rôznych prác a úprav, napr. zasadeniu nových okien, položeniu podláh, prestavby a podobne. Môže sa teda stať, že od uzatvorenia poistnej zmluvy až po škodovú udalosť uplynie aj 10 a viac rokov.

Problém nastáva, ak poistné plnenie nepokryje spôsobené škody v dôsledku podpoistenia. V praxi to znamená, že poistné sumy sú na starej poistke prispôsobené hodnote nehnuteľnosti aktuálnej ku dňu podpisu poistnej zmluvy. Ak sa táto postupom času zvýšila, spôsobené škody môžu vysoko presahovať krytie a to nebude stačiť na opravy a obnovu.

Odporúčame dať si vyhotoviť audit starých poistných zmlúv a aktualizovať poistné sumy a prípadné plnenie, aby ste pri povodniach neboli nepríjemne prekvapený. Naši experti sa na staré zmluvy radi pozrú

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám