Čo musíte spĺňať, aby ste si mohli požičať na vlastné bývanie?

Hypotéky 11. február 2020

Podmienky získania hypotéky sa každým rokom sprísňujú. Viete, čo všetko musíte splniť, aby sa banka stala vaším partnerom a vlastné bývanie neostalo len nesplneným snom?

Kúpa vlastného bývania sa nachádza na zozname cieľov väčšiny ľudí. Málokto má také šťastie, aby si mohol vlastné hniezdočko dopriať aj bez pomoci z banky. Hypotéka preto zvyčajne predstavuje základnú pomoc na ceste za vlastným bývaním. 

Neustále prísnejšie podmienky hypoték

Od prvej vlny sprísňovania podmienok pre žiadateľov o úver, ktorú Národná banka Slovenska priniesla ešte v roku 2017, sme sa postupne dočkali zavedenia mnohých ďalších podmienok. 

Zatiaľ posledné regulácie, ktoré možnosť požičať si finančné prostriedky ešte viac sťažili, nadobudli platnosť začiatkom tohto roka. Pre žiadateľov o úver či hypotéku si NBS opäť pripravila množstvo noviniek a podmienok, ktoré musí splniť každý žiadateľ, ktorý sa rozhodne v roku 2020 financovať kúpu nehnuteľnosti prostredníctvom hypotéky.

Podmienky hypotéky 2020

Hlavnou zmenou v podmienkach na  schválenie hypoték, ktorú so sebou priniesol rok 2020, je výška rezervy, ktorá musí žiadateľovi ostať. Kým v minulosti stačilo, aby podiel celkových splátok k príjmu žiadateľa neprekročil 80 % jeho príjmu, po novom pomer nesmie prekročiť 60 %.  Sprísnenie má zabezpečiť, aby žiadateľovi ostala dostatočná finančná rezerva.

Okrem sprísneného limitu by mal žiadateľ spĺňať aj nasledujúce pravidlá:

  • objem hypotéky k cene nehnuteľnosti bežne nemá prekročiť 80 %,

  • dlh nemá prekročiť osemnásobok ročného príjmu.

podmienky hypotéky

Finančné zabezpečenie žiadateľa je kľúčové

Základným predpokladom schválenia hypotéky je dostatočná výška príjmu žiadateľa. Pri posudzovaní príjmu je pre banku kľúčový príjem za posledných 6 mesiacov až 1 rok predchádzajúci žiadosti o hypotéku.

Ak ste zamestnanec, dokladovať banke výšku svojho príjmu môžete prostredníctvom potvrdenia o príjme vydaným zamestnávateľom. V prípade podnikateľov je rozhodujúcim potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu a zároveň potvrdenie o tom, že nemáte žiadne nedoplatky na daniach.

podmienky hypotéky

Okrem celkovej výšky príjmu banku zaujíma aj jeho stabilita. Pri posudzovaní vašej žiadosti bude preto brať do úvahy aj formu vášho zamestnania, dĺžku pracovného pomeru či počet rokov podnikania a pod.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý banka berie do úvahy pri posudzovaní žiadosti o hypotéku, je bonita klienta. Zjednodušene možno povedať, že bonita klienta v očiach banky vytvára vašu stručnú charakteristiku. 

Pri posudzovaní bonity banka berie do úvahy všetky dlhy klienta, ich poctivé splácanie či omeškanie sa so splátkami a zamietnuté žiadosti o hypotéku v inej banke. Bonita klienta je posudzovaná najmä na základe údajov zapísaných v Centrálnom registri dlžníkov Slovenskej republiky.

podmienky hypotéky

Maximálna výška hypotéky

Maximálna výška hypotéky, ktorú je banka ochotná žiadateľovi poskytnúť závisí od hodnoty nehnuteľnosti a príjmu žiadateľa.

Hodnotu nehnuteľnosti, na ktorú sa hypotéka viaže, banka posudzuje na základe znaleckého posudku. Posudok môže byť vypracovaný bankou alebo môžete banke doložiť vlastný znalecký posudok.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý ovplyvní výšku schválenej hypotéky, je váš príjem. Na základe nariadení Národnej banky Slovenska nesmie celková výška hypotéky prekročiť osemnásobok ročného príjmu žiadateľa. V prípade viacerých žiadateľov sa berie do úvahy násobok ich príjmov.

Po novom však banka nemôže poskytnúť hypotéku v celej hodnote nehnuteľnosti a to ani v prípade žiadateľa s vysokým príjmom.

Výška hypotéky v pomere k cene nehnuteľnosti by nemala prekročiť 70 – 80 %. Maximálnu možnú výšku hypotéky banka určí tak, aby išlo maximálne o 8-násobok vášho ročného príjmu a zároveň povolenú maximálnu percentuálnu hodnotu nehnuteľnosti.

Aké dokumenty potrebujete na vybavenie hypotéky?

Pri spísaní žiadosti o hypotéku budete potrebovať nasledujúce dokumenty:

  • občiansky preukaz,

  • doklady preukazujúce výšku príjmu (potvrdenie o príjme od zamestnávateľa alebo potvrdenie o výške daňovej povinnosti),

  • doklady preukazujúce účel využitia úveru (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve, rezervačná zmluva...),

  • znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti.

Ako dlho trvá vybavenie hypotéky?

Lehoty na kompletné vybavenie hypotekárneho úveru sa v jednotlivých bankách líšia. V ideálnom prípade pri doložení všetkých dokladov už pri prvej návšteve, môže byť úver schválený už do 24 hodín, prípadne do pár dní a podpísanie úverových zmlúv môže byť už do týždňa od prvej návštevy banky.

Ide však len o ideálny prípad, na ktorý sa rozhodne netreba spoliehať. Celková doba potrebná na vybavenie a schválenie hypotéky závisí od množstva faktorov, vzniknutých či už zo strany banky alebo klienta (napríklad doplnenie dokumentov k posúdeniu žiadosti, dodatočné potvrdenia od zamestnávateľa). 

podmienky hypotéky

Cesta za vlastným bývaním je síce čoraz kľukatejšia, ale nie nemožná. Úroky na hypotékach sa držia stále nízko, a tak aj napriek neustálemu sprísňovaniu podmienok si hypotéku môže dovoliť množstvo ľudí. Sprísňovanie podmienok má však svoje dôvody. Hypotéka je záväzok na dlhý čas, počas ktorého sa vaša situácia môže zmeniť k lepšiemu, ale aj horšiemu.

Predtým, ako sa rozhodnete požiadať o hypotéku, nezabudnite zvážiť nielen svoje aktuálne možnosti, ale pozrite sa aj o pár krokov vpred. Len tak vám hypotéka poslúži na radosť a prinesie očakávaný úžitok. 

Prepočítajte si, ktorá hypotéka je pre vás najvhodnejšia

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám