Čo o vás prezradí úverový register?

Hypotéky 27. júl 2020

Aké úverové registre poznáme a aké údaje evidujú? Poradíme vám, ako to zistíte, či sa v registri neplatičov nachádzate a ako sa dostať z úverového registra von.

Úver je záväzok zakotvený v zmluve medzi veriteľom a dlžníkom. Plynú z neho povinnosti pre obe strany a, prirodzene, aj prípadné sankcie v prípade ich nedodržania. V prípade dlžníkov sa to najčastejšie prejavuje neschopnosťou splácať, čo v istých prípadoch končí zápisom v úverovom registri. 

Úverové registre na Slovensku - aké poznáme?

Na Slovensku funguje viacero úverových registrov, pre fyzické osoby sú dôležité dva: 

Spoločný register bankových informácií (SRBI) vznikol v roku 2004 z iniciatívy slovenských bánk a jeho účelom je zhromažďovať informácie ohľadom bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny klientov bánk, v tomto prípade fyzických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Prístup doň majú všetky významné banky pôsobiace na Slovensku a využívajú ho pri rozhodovaní, či záujemcovi poskytnú svoje služby.

Nebankový register klientskych informácií (NRKI) vznikol v roku 2006 a je ekvivalentom SRBI, určeným pre nebankové subjekty pôsobiace na slovenskom trhu, jeho účastníkom môžu byť všetky leasingové spoločnosti a spoločnosti splátkového predaja. 

Medzi oboma registrami funguje plnohodnotná výmena informácií a ich členovia teda dokážu kvalifikovane zhodnotiť bonitu a rizikovosť žiadateľov o finančné služby a produkty. Nejde však iba o ochranu veriteľov, ale aj o znižovanie rizika platobnej neschopnosti jednotlivých žiadateľov.

úverový register žiadosť o úver

Aj napriek tomu, že úverové registre sa spomínajú prevažne v negatívnych súvislostiach, zhromažďujú údaje o klientoch komplexne, teda aj ich prípadnú pozitívnu úverovú históriu. 

Poskytovatelia finančných služieb v nich nájdu informácie o tom, či a ako klient splácal úver, či so splátkami nemeškal, koľko finančných služieb využil, prípadne o ktoré produkty žiadal, ako hospodári s kreditnou kartou a podobne.

Ako vznikne negatívny záznam v úverovom registri?

Samotný záznam v úverovom registri obsahuje informácie o tom:

  • či ste niekedy žiadali o úver (nezáleží či o spotrebný, bezúčelový, hypotekárny, stavebný, kreditnú kartu, kontokorent, účet s povoleným prečerpaním a pod.)

  • či ste boli spolužiadateľom, ručiteľom pri úvere tretej osoby

  • aké úvery máte v súčasnosti, aké ste mali v minulosti (do 5 rokov po ich konci)

  • aká je vaša platobná disciplína a história, teda či splácate načas a v plnej výške, či nie ste, alebo ste neboli v omeškaní

Takýto záznam sám o sebe nemusí človeka diskvalifikovať z možnosti vziať si úver. Horšie však je, ak register obsahuje negatívne informácie. Ide o zápisy, ktoré hovoria o nesplácaní záväzkov, omeškaní splátok a celkovo nestabilnej, prípadne až zlej platobnej disciplíne. Banka človeka s takýmto záznamom vyhodnotí ako rizikového, dokonca až neplatiča, a úver mu neposkytne. 

Tomuto sa môžete vyhnúť jedine tým, že budete všetky svoje záväzky splácať v plnej výške a v stanovenej časovej lehote. Za dodržanie lehoty sa považuje aj odložená splátka, ak bola zmluvne dohodnutá medzi veriteľom a dlžníkom. 

Napríklad, ak v súčasnej situácii ovplyvnenej pandémiou požiadate o odklad splátok, nehrozí vám v úverovom registri reputácia neplatiča, resp. negatívny záznam, ale informácia o odklade v ňom figurovať bude

Pozor, úverový register však obsahuje aj záznamy o zamietnutých žiadostiach o úver, neoplatí sa teda žiadať o úver hlava-nehlava, pretože každé nie od banky bude v registri zaznamenané. 

Informácie v registroch sú aktualizované na mesačnej báze.

zoznam neplatičov dlžníkov

Preverenie záznamu v úverovom registri

Ak vám banka žiadosť o úver zamietla, s najväčšou pravdepodobnosťou tak urobila na základe informácií z registra. To, či potenciálne figurujete medzi neplatičmi môžete zistiť tak, že si vyžiadate údaje o svojom zázname.

Ako na to a koľko to stojí?

O výpis z úverového registra musíte požiadať osobne alebo poštou klientske centrum prevádzkovateľa. Pozor, SRBI aj NRKI majú odlišných prevádzkovateľov a ide o dva odlišné registre a tým pádom aj o dva separátne výpisy, ktoré sa nedajú kombinovať a je potrebné žiadať o nich zvlášť. 

Prevádzkovateľom SRBI je Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. a prevádzkovateľom NRKI je Non Banking Credit Bureau. Klientske centrá oboch inštitúcií sídlia na adrese: Mlynské nivy 14, Twin City C, 821 09 Bratislava.

Môžete požiadať o dvojaké doručenie výpisu:

  • expresné do 5 pracovných dní za 14 € + poštovné

  • klasické do 30 kalendárnych dní za 4  € + poštovné

Ak zistíte, že vo vašej úverovej správne sú nezrovnalosti či chyby, odporúčame kontaktovať priamo prevádzkovateľa úverového registra so žiadosťou o nápravu. Prevádzkovateľ následne kontaktuje banku prípadne nebankovú spoločnosť a overí predmetnú žiadosť. Ak váš záznam naozaj obsahuje nesprávne údaje, prevádzkovateľ registra zjedná nápravu.

Vymazanie údajov z úverového registra 

Údaje v úverových registroch sa uchovávajú po celú dobu aktívneho čerpania úveru a 5 rokov po zaplatení poslednej splátky posledného úveru. To znamená, že aj po splatení všetkých vašich záväzkov si potenciálny veriteľ dokáže overiť vašu platobnú disciplínu pri všetkých úveroch, ktorých platnosť skončila za posledných 5 rokov.

záznam v úverovom registri

Čo v prípade, ak nie ste schopný splácať úver?

Najmä v dnešnej dobe je ekonomická situácia labilná a to sa odrazilo aj na schopnosti ľudí splácať finančné záväzky. Čo robiť v prípade, ak nevládzete splácať pôžičku, no nechcete skončiť s negatívnym záznamom neplatiča?

Možností je viacero, v prvom rade však odporúčame bezodkladne kontaktovať veriteľa a informovať ho o vzniknutej situácii. Netreba čakať na upomienky a výzvy, vtedy už u veriteľa pri vašom mene svieti pomyselná výstražná kontrolka.

Veriteľ vám môže ponúknuť viacero možností, ako vzniknutú situáciu vyriešiť. Prihliada pri tom na vašu doterajšiu platobnú disciplínu, ale aj na to, či k problému pristupujete proaktívne, alebo až po výzve. Každý prípad riešia finančné spoločnosti individuálne, no plusom je, ak problémy so splácaním začnete riešiť čím skôr.

splátkový kalendár

Medzi ponúknuté riešenia patria:

Je potrebné brať na vedomie, že banka vám splátky neodpustí. Svoje záväzky budete musieť skôr či neskôr uhradiť. Ak to teda nie je absolútne nevyhnutné, odporúčame splácať svoje záväzky v riadnej lehote a výške. Vyhnete sa tak potenciálnym problémom pri budúcich žiadostiach o úver.

Lepšie než prestať úver splácať a dostať negatívny záznam v úverovom registri je aktívne riešenie situácie. Poraďte sa s nami o možnostiach, ako skonsolidovať vaše úvery

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám