Živnostník a dôchodok: ako si zabezpečiť slušnú penziu?

Investovanie 14. jún 2022

Ak je váš aktuálny príjem „kráľovský“, netreba zabúdať na časy, kedy už zarábať vládať nebudete. Živnostník si môže zabezpečiť penziu okrem odvodov do Sociálnej poisťovne aj ďalšími spôsobmi.

Väčšina živnostníkov myslí najmä na čo najvyšší aktuálny príjem a minimalizáciu nákladov. No aj ak je váš aktuálny príjem „kráľovský“, netreba zabúdať na časy, kedy už zarábať vládať nebudete. Dôchodok nemusí znamenať len dôchodok od Sociálnej poisťovne. Zabezpečiť sa na penziu je možné aj ďalšími spôsobmi. Dôležité je najmä aj napriek mladému veku a fit zdraviu myslieť aj na toto obdobie.

Dôchodok od štátu živnostník vz. zamestnanec

Väčšina živnostníkov sa snaží platiť tzv. minimálne odvody. Na starobné poistenie odvádza živnostník Sociálnej poisťovni 18 % zo svojho príjmu. Pri minimálnych odvodoch ide o 101,97 €. Rovnaké percento odvodov je odvádzané aj z príjmu zamestnanca.

Kým však u zamestnanca sú odvody odvádzané z celého príjmu, živnostník si uplatňuje výdavky. Pri uplatnení 60 % paušálnych výdavkov tak môže platiť minimálne odvody aj pri mesačnom príjme napríklad 1000 €, no zamestnanec bude pri tomto príjme odvádzať podstatne vyššie odvody.

živnostník a dôchodok

Ako sa vypočíta výška dôchodku živnostníka?

Výpočet výšky dôchodku prebieha rovnako či ide o zamestnanca alebo živnostníka. Na výpočet sa používa nasledujúci vzorec:

priemerný osobný mzdový bod x počet odpracovaných rokov x aktuálna dôchodková hodnota

Takto by napríklad vyzeral zjednodušený výpočet dôchodku živnostníka, ktorý odchádza tento rok do dôchodku, pričom bol živnostníkom celý svoj pracovný život, platil si minimálne odvody a odpracoval 40 rokov.

Priemerný osobný mzdový bod bude predstavovať koeficient 0,6, aktuálna dôchodková hodnota v roku 2022 je na úrovni 14,2107 €. Náš fiktívny živnostník dôchodca by po 40 odpracovaných rokoch dostával mesačný dôchodok približne 341 €.

Ide však len o veľmi zjednodušený výpočet. Podrobnejšie si môžete skúsiť vypočítať približnú výšku vášho dôchodku za aktuálnych podmienok v nasledujúcej kalkulačke Sociálnej poisťovne (výpočet berie do úvahy aktuálne nastavenie dôchodkového systému).

Dobrovoľné príspevky do Sociálnej poisťovne

Samozrejme, každý živnostník si môže dobrovoľne platiť aj vyššie odvody. Výšku odvodov si môže dorovnať napríklad na výšku odvodov, aké by platil pri rovnakom príjme zamestnanec. To, koľko budete platiť navyše oproti minimálnym odvodom, je čisto na vás.

V Sociálnej poisťovni si nemusíme priplácať ani na všetky pripoistenia, ale môžeme si zvoliť iba konkrétne balíčky. Keďže ako SZČO platíte nižšie zdravotné odvody ako zamestnanec, aj pri dorovnaní odvodov na úroveň zamestnanca budete mať pri rovnakej „superhrubej mzde“ vyšší príjem.

Túto možnosť využíva minimálne percento živnostníkov, a povedzme si úprimne, pri súčasnom nastavení dôchodkového systému táto možnosť ani nie je extra výhodná. To ale neznamená, že by ste ako živnostník nemali myslieť na výšku svojho budúceho dôchodku. Okrem dobrovoľných príspevkov môžete svoj dôchodok zvýšiť prostredníctvom sporenia v niektorom z ďalších dôchodkových pilierov alebo investovaním.

živnostník a odvody do Sociálnej poisťovne

Druhý a tretí dôchodkový pilier

Podobne ako zamestnanci, aj živnostníci si môžu sporiť na dôchodok aj prostredníctvom druhého a tretieho piliera. Vstup do oboch dôchodkových pilierov je dobrovoľný.

Druhý pilier

Vstup do 2. dôchodkového piliera je dobrovoľný pre osoby do 35 rokov. Po vstupe sa tento dôchodkový pilier stáva povinným. Sporenie v tomto dôchodkovom sporení funguje na základe rozdelenia odvodov na dôchodkové poistenie medzi Sociálnu poisťovňu a dôchodkové správcovské spoločnosti.

V praxi tak neplatíte vyššie odvody, ale časť vašich financií je zhodnocovaná investovaním. Na základe sporenia v druhom dôchodkovom sporení následne na dôchodku poberáte 2 druhy dôchodku – krátený dôchodok zo Sociálnej poisťovne a dôchodok od dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Dôležité je si pri tomto type dôchodkového sporenia uvedomiť, že už tak nízky dôchodok, na ktorý máte nárok zo Sociálnej poisťovne, bude ešte krátený, a tak vám toto sporenie bez platenia vyšších dôchodkových odvodov o moc vyšší dôchodok neprinesie.

Tretí pilier

Sporenie v 3. dôchodkovom pilieri predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie. Ide tak o financie, ktoré odvádzate navyše povinných odvodov a zároveň vďaka nim získate popri štátnom dôchodku ďalší dôchodok. Tento pilier je tak pre živnostníka výhodnejší.

A to najmä v prípade mladších vekových skupín. Umožňuje ponechať si minimálne odvody do Sociálnej poisťovne a popri nich odvádzať príspevky do doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Na základe tohto dôchodkového sporenia budú mať budúci dôchodcovia nárok na plný dôchodok zo Sociálnej poisťovne a dávku z doplnkového dôchodkového sporenia, ktorá zvýši ich dôchodok.

druhý a tretí dôchodkový piliér živnostník

Investovanie

Odkladať na dôchodok si môžete aj mimo dôchodkového systému. Najlepším zhodnotením financií v tomto prípade bude investovanie. Zvoliť si môžete napríklad pravidelné investovanie, do ktorého budete mesačne prispievať rozdielom medzi vašimi odvodmi a odvodmi zamestnanca pri rovnakom príjme.

Konkrétne nastavenie investovania a výška príspevkov je v tomto prípade čisto na vás. Aj mesačný príspevok 20 € môže v dlhodobom horizonte priniesť zaujímavé zhodnotenie.

Hoci vo veku 30, u niektorých aj 40 rokov, sa zdá byť väčšine ľudí dôchodok ako veľmi vzdialená budúcnosť rozhodne je potrebné už na ňu myslieť. Čím skôr totiž začneme myslieť na svoj príjem na staré kolená, tým máme lepšie možnosti ako sa naň pripraviť. A v prípade živnostníkov to platí dvojnásobne. 

S výberom vhodného investovania vám radi pomôžeme. Obráťte sa na našich skúsených expertov. 

Máte záujem o 30 minútovú nezáväznú konzultáciu?

Získajte prehľad o finančnom trhu za 30 minút bez vyčerpávajúceho behania po finančných inštitúciách a získajte objektívny prehľad o trhu jednou konzultáciou s našimi odborníkmi.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám