Tretí pilier: všetko, čo potrebujete vedieť o doplnkovom dôchodkovom sporení

Sporenie 7. február 2022

Už vyše 26 000 Slovákov poberá svoje dávky z dôchodkového sporenia v III. pilieri. Zamestnávateľ vám môže na III. pilier dobrovoľne prispievať, navyše tým obaja získate daňové úľavy.

III. dôchodkový pilier je u nás povinný pre zamestnancov s rizikovou prácou. No napriek dobrovoľnosti ho používajú aj iní. Dokonca vyše 26 000 Slovákov už poberá svoje dávky z dôchodkového sporenia v III. pilieri. Vedeli ste, že zamestnávateľ vám dobrovoľne môže prispievať na III. pilier, aj ak nemáte rizikové povolanie? Navyše tým obaja získate aj daňové úľavy.

Čo je III. pilier dôchodkového systému

Od roku 2003 je slovenský dôchodkový systém rozdelený na 3 samostatné piliere:

 1. pilier: povinné dôchodkové poistenie – Sociálna poisťovňa,
 2. Pilier: starobné dôchodkové sporenie – dôchodkové správcovské spoločnosti,
 3. pilier: doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Tip na čítanie: Ako funguje dôchodkový systém na Slovensku?

III. pilier predstavuje doplnkové dôchodkové sporenie. Tento pilier je dobrovoľný. Finančné prostriedky účastníkov sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Doplnkové dôchodkové sporenie sa riadi Zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z.z.

tretí pilier doplnkové dôchodkové sporenie

Druhy dôchodkov z III. piliera a ich výška

Sporenie v treťom pilieri vám pomôže získať doplnkovú dávku k dôchodku. Nejde teda o dôchodok ako taký, ale len dávku, ktorá vám pomôže navýšiť váš mesačný príjem počas dôchodku. Výška dávky z doplnkového dôchodkového sporenia závisí okrem iného od toho, v akom období STE uzatvorilI účastnícku zmluvu:

 • od 1.1.2014 upravuje dávky zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení (doplnkový starobný dôchodok – vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku, doplnkový výsluhový dôchodok – vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, jednorazové vyrovnanie, predčasný výber);
 • do 31.12.2013 a súčasťou zmluvy je dávkový plán, zmeny zákona dávky neovplyvňujú (doplnkový starobný dôchodok – vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku, doplnkový výsluhový dôchodok – vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku, jednorazové vyrovnanie, odstupné).

III. pilier v číslach

Dáta z konca roka 2020 hovoria, že sporenie v III. dôchodkovom pilieri využívalo 861 344 Slovákov. Spolu majú v rámci sporenia v tomto dôchodkovom pilieri uložených 2 673,27 mil. eur. Väčšina majetku sporiteľov je aktuálne uložená v tzv. príspevkových dôchodkových fondoch.

Ako vstúpiť do III. dôchodkového piliera?

Vstup do III. piliera je povinný pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce. Títo zamestnanci sú povinní vstúpiť do III. dôchodkového piliera do 30 dní od začiatku vykonávania týchto prác. Do tohto obdobia je potrebné uzatvoriť účastnícku zmluvu s vybranou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a taktiež musí aj zamestnávateľ uzatvoriť s danou spoločnosťou zamestnávateľskú zmluvu.

Ostatní zamestnanci nad 18 rokov môžu vstúpiť do tohto piliera dobrovoľne. Na ich vstup stačí, ak uzatvoria s vybranou doplnkovou dôchodcovskou spoločnosťou účastnícku zmluvu. Zamestnávateľská zmluva v tomto prípade nie je potrebná.

Sporiteľ v III. pilieri môže kedykoľvek prerušiť účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, znížiť alebo zvýšiť príspevky bez obmedzenia a bez sankcií.

doplnkové dôchodkové sporenie

Príspevky do III. piliera

Výška mesačných príspevkov sporiteľa je stanovená v účastníckej zmluve. Výška príspevkov zamestnávateľa je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy. Príspevok zamestnávateľa je povinný len u sporiteľov s rizikovým zamestnaním, u ostatných účastníkov nemusí byť stanovený vôbec.

Rizikovým zamestnancom odvádza zamestnávateľ na doplnkové dôchodkové sporenie povinne najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Takýto zamestnanec si môže k tomuto príspevku platiť ešte vlastný príspevok, aj nemusí.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti na Slovensku

Aktuálne na Slovensku pôsobia 4 doplnkové dôchodkové spoločnosti:

 • UNIQA d.d.s, a.s.;
 • NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.;
 • Stabilita, d.d.s., a.s.;
 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Najviac sporiteľov z III. piliera využíva služby NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s..; naopak najmenej klientov má Stabilita, d.d.s., a.s.. Najviac poberateľov dávok z III. piliera mala v roku 2020 DDS Stabilita, d.d.s., a.s.

Ako prebieha zhodnocovanie financií v rámci doplnkového dôchodkového sporenia

Zhodnocovanie príspevkov do III. piliera prebieha prostredníctvom dôchodkových fondov. Výber konkrétneho dôchodkového fondu je na sporiteľovi podľa miery rizika, aké je ochotný podstúpiť a očakávaného zhodnotenia príspevkov

Každá DDS je povinná spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond ( do tohto fondu sa pripisujú príspevky účastníkov) a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond (slúži na výplatu dávok).

Typy fondov

Podobne ako v II. dôchodkovom pilieri, aj v III., majú sporitelia na výber možnosť investície do fondu podľa miery rizika, aké sú ochotní podstúpiť a očakávanej výšky zhodnotenia. Kým negarantované fondy (akciový, indexový a zmiešaný) sú vhodné skôr pre mladších účastníkov, garantované dlhopisové fondy sa oplatia tesne pred odchodom do dôchodku.

Indexové dôchodkové fondy

Určené pre tých, ktorí sú v krátkodobom investičnom horizonte ochotní podstúpiť najvyššiu mieru rizika za cenu potenciálu dosiahnuť v dlhodobom horizonte najvyššie.

Akciové dôchodkové fondy

Určené sporiteľom, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie krátkodobé riziko vo videne potenciálu dosiahnutia vysokého výnosu v budúcnosti.

Zmiešané dôchodkové fondy

Tieto fondy zaujmú tých, ktorí hľadajú formu investovania, ktorá sa v dlhodobom horizonte vyznačuje potenciálom dosiahnutia vyššieho výnosu, no na druhej strane nižším.

Dlhopisové dôchodkové fondy

Určené sú sporiteľom, ktorí hľadajú najmenej rizikovú formu investovania. Zároveň však prinášajú najnižší výnos.

tretí pilier doplnkové dôchodkové sporenie

Oplatí sa sporiť si v III. pilieri?

Veľkou výhodou III. piliera je zníženie základu dane o sumu rovnú ročným príspevkom doň, maximálne do sumy 180 eur. Ušetriť na dani tak ročne môžete 34,2 eur ročne. 

Financie, ktoré ste si našetrili v rámci III. piliera sa dajú dediť. To znamená, že v prípade úmrtia majú na vami nahromadené finančné prostriedky nárok vaši dediči, prípadne osoba uvedená v účastníckej zmluve.

Neporierateľnou výhodou sporenia prostredníctvom III. dôchodkového piliera je aj fakt, že na svoje nasporené financie nemusíte čakať až do dôchodkového veku. Vybrať si ich môžete už po 10 rokoch od uzatvorenia účastníckej zmluvy.

Vo všeobecnosti sa vstup do III. piliera najviac oplatí zamestnancom, ktorým prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľ. Hoci tento príspevok je povinný len pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov na rizikových pozíciách, aj mnoho ďalších zamestnávateľov poskytuje príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie ako zamestnanecký benefit.

Ako sa vyznať vo výpise z dôchodkového účtu?

Z ročného výpisu z účtu v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa dozviete:

 1. Základný prehľad o vašej zmluve a prognóze nasporenej sumy na dôchodku.
 2. Podrobne rozpísané transakcie na vašom účte sporenia za minulý rok – koľko ste mali v 3. pilieri nasporených prostriedkov k 1.1.2021, koľko vám pribudlo v priebehu roka a aká je vaša nasporená
 3. Podrobný prehľad fondov, v ktorých máte zainvestované peniaze a údaje o ich výkonnosti, teda ako vám vaše fondy zhodnocovali peniaze.
 4. Rozpis príspevkov zamestnávateľa v prípade, ak vám na doplnkové dôchodkové sporenie prispieva aj zamestnávateľ.
 5. Informácie o odplate, nákladoch a poplatkoch, ktoré si vaša DDS zúčtovala za správu a riadenie vášho účtu doplnkového dôchodkového sporenia.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám