Čo by ste mali vedieť o odklade splátok kvôli korone?

Hypotéky 2. júl 2020

Odklad splátok od apríla využili tisíce ľudí. Dostali ste sa za posledné obdobie aj vy do nepriaznivej finančnej situácie a zvažujete, či siahnuť po odklade splátok? V tejto zložitej problematike vám prinášame jednoznačné odpovede na najdôležitejšie otázky.

Koronakríza spôsobila v ekonomike zemetrasenie a priniesla so sebou veľa neistoty. Ako istý stabilizačný mechanizmus funguje na Slovensku od apríla balík legislatívnych opatrení vo finančnej oblasti, tzv. lex korona. Obsahuje viacero daňových úľav a úprav, ktoré majú pomôcť bežným občanom, ktorí sa ocitli v ekonomickej tiesni. Jednou z týchto záchranných pák je aj možnosť požiadať o odklad splátok.

Túto alternatívu využili od apríla tisíce ľudí, nie je však pre každého. Vysvetlíme vám, čo to naozaj znamená, aké sú podmienky, výhody, nevýhody a dôsledky tohto kroku. 

odklad splátok výpadok príjmu

Pri akých úveroch je možné požiadať o odklad a na ako dlho?

Ide o akékoľvek splátkové úvery, t.j. také, ktoré sú určené na pravidelné splátky. Týka sa to  všetkých spotrebných úverov, medziúverov, lízingu, hypoték aj bezúčelových pôžičiek či nákupu na splátky. Požiadať o odklad môžete banky, lízingové aj nebankové spoločnosti.

Pozor! O odklad splátok nie je možné požiadať pri kreditných kartách a povolených prečerpaniach, t.j. produktoch, ktoré sa splácajú nárazovo či nepravidelne.

Požiadať o odklad splátok môžete na obdobie 1 – 9 mesiacov a platí dovtedy, kým neuplynie vami zvolená doba (ak o zrušenie odkladu nepožiadate predčasne).

Aké podmienky musí človek spĺňať pri žiadosti o odklad?

Toto sú hlavné podmienky, ktoré musíte ako žiadateľ o odklad splátok spĺňať:

  • ku dňu žiadosti nemáte omeškanie na úvere dlhšie, než 30 dní
  • ku dňu žiadosti nemeškáte so splátkami ani na inom 100 € a väčšom úvere dlhšie, než 30 dní
  • nie ste v osobnom bankrote

Čo zvážiť pred žiadosťou o odklad?

Aj banky a finančné domy upozorňujú, že žiadosť o odklad by ste mali podávať iba po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti. Ináč povedané, ak nemusíte, splátky si neodkladajte.

Ak váš príjem výraznejšie neklesol a vy ste sa nedostali do situácie, v ktorej je výrazne ohrozené vaše dennodenné ekonomické fungovanie, túto možnosť radšej nevyužívajte. Dočasné uskromnenie sa je oveľa schodnejšou alternatívou, bez potenciálnych rizík v budúcnosti.

Agentúra 2muse zrealizovala koncom marca prieskum zameraný na spotrebiteľské správanie, ktorý hovorí, že väčšina ľudí už vtedy výrazne vnímala riziko korony a jej vplyv na finančnú situáciu bežného občana. Zhruba polovica respondentov sa vyjadrila, že plánuje obmedziť míňanie prostriedkov nakoľko očakáva, že pandémia sa v horizonte niekoľkých mesiacov prejaví na ich kúpnej sile.

Práve šetrenie a uskromnenie sa je rozumnou alternatívou k žiadosti o odklad splátok.

nevyhnutné nákupy

Komu sa odklad vyplatí?

Predsa len sú aj prípady, kedy sa odklad vyplatí. Ide najmä o takéto situácie:

  • zo dňa na deň ste prišli o všetok príjem a výhľady sú negatívne (najmä ak ste pracovali v zahraničí, v gastropriemysle či cestovnom ruchu)
  • nemáte žiadnu výraznejšiu rezervu na pokrytie splátok a bežné fungovanie, ideálne na minimálne 3 mesiace dopredu
  • z rôznych dôvodov pre vás nepripadá do úvahy zníženie súčasných splátok, prípadne refinancovanie úveru
  • čelíte dlhodobým existenčným problémom

Kedy a ako o odklad požiadať, koľko to stojí?

O odklad musíte požiadať samostatne, neudeje sa automaticky, ani v prípade prudkého zhoršenia sa vašej finančnej situácie a stavu na účte. Zvyčajne sa tak dá urobiť priamo na pobočke banky, resp. spoločnosti, v ktorej máte úver, ale praktickejšie riešenie je podať si elektronickú žiadosť cez internet, resp. internet banking.

V žiadosti vyplníte svoje osobné údaje a vyznačíte číslo zmluvy o úver, ktorej sa odklad týka, plus si vyberiete obdobie, na koľko mesiacov o odklad žiadate.

Žiaden finančný dom si za odklad splátok nemôže pýtať poplatok, ani založenie nehnuteľnosti, či dodatočné ručenie.

Žiadosť o odklad môžete podať kedykoľvek od 9. apríla a túto možnosť máte, kým neskončia mimoriadne opatrenia zavedené vládou v dôsledku pandémie. Samotný odklad splátok skončí až s uplynutím doby, o ktorú ste požiadali, prípadne vtedy, ak oň vyslovene požiadate.

Vybavenie žiadosti trvá zhruba 30 dní odo dňa jej podania.

žiadosť o odklad splátok

Čo sa deje s úverom počas odkladu?

Úver sa počas doby odkladu naďalej úročí. V praxi to znamená, že v budúcnosti zaplatíte úroky aj za obdobie odkladu a tieto vám nebudú odpustené. O spôsobe splatenia týchto úrokov je najlepšie informovať a dohodnúť sa s veriteľom, t.j. bankou či nebankovou spoločnosťou. Štát v tomto ohľade nechal dlžníkovi a veriteľovi tzv. zmluvnú voľnosť.

Konečná splatnosť úveru sa taktiež predĺži o dobu odkladu, resp. na základe dohody s veriteľom.

Odrazí sa odklad splátok na mojej bonite?

Odklad splátok úveru nemá žiaden vplyv na bonitu klienta. Rovnako na jeho základe nemôže byť človek zaradený do centrálneho registra dlžníkov.

odklad splátok môžete predčasne zrušiť

Odklad splátok môžete zrušiť aj skôr

Zlepšila sa vám finančná situácia pri „návrate do normálu“?

Klient banky, resp. nebankovej spoločnosti má tiež možnosť predčasného zrušenia odkladu splátok. Podobne, ako pri žiadosti o samotný odklad, je tak potrebné urobiť buď priamo na pobočke, alebo prostredníctvom elektronického formulára.

V takomto prípade je potrebné naštudovať si zmluvné podmienky u veriteľa, na ktorú splátku sa odklad ešte vzťahuje a odkedy sa vraciate k štandardnému režimu splácania.

Ak vám to vaša finančná situácia dovoľuje a v horizonte najbližších mesiacov (ideálne minimálne na pol roka vopred) máte istotu pravidelného príjmu a viete si aj pri splácaní vytvoriť rezervu, predčasné zrušenie odkladu je vhodným riešením. Zbavíte sa tak potenciálneho strašiaka v budúcnosti, kedy by vás odklad, takpovediac, „dobehol“.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám