Získať úver v roku 2020 bude opäť ťažšie. Opatrenie NBS opäť sprísňuje podmienky

Hypotéky 26. január 2020

Podľa Národnej banky Slovenska zadlženosť Slovákov stále rastie, preto sa rozhodla sprísniť poskytovanie úverov a od 1.1.2020 zavádza nový ukazovateľ zadlženosti DSTI.

 Od júla 2018 začala NBS postupne zavádzať opatrenia, ktorých cieľom bolo znížiť celkové zadlženie Slovákov. No ani posledné sprísnenie, ktoré nadobudlo účinnosť od júla 2019, neprinieslo očakávaný účinok. Celkové zadlženie slovenských domácností vzrástlo aj napriek zavedeniu dlhového stropu. Za nárastom zadlženosti stoja najmä dlhodobo nízke úroky hypoték, ktoré dosahujú historické minimum.

Ako reakciu na opätovný nárast zadlžovania obyvateľstva, NBS od 1.1.2020 zaviedla nové opatrenie – zmenu ukazovateľa DSTI, čím ešte sprísňuje doteraz stanovené podmienky. Kým do konca roka 2019 stačilo, ak žiadateľovi o úver po odpočítaní všetkých splátok a životného minima ostala rezerva vo výške 20 %, po novom musí každému žiadateľovi ostať rezerva vo výške 40 % jeho príjmu.

Zjednodušene možno povedať, že ukazovateľ DTI (celkové zadlženie domácnosti), ktorý bol do konca roka 2019 najdôležitejším faktorom obmedzujúcim výšku poskytnutého úveru, od roku 2020 stráca svoje opodstatnenie a nahradí ho ukazovateľ DSTI.

Čo je DSTI?

Skratka DSTI vznikla z anglického slovného spojenia “Debt Service to Income”. Ide o ukazovateľ, ktorý určuje veľkosť finančnej rezervy, ktorá musí ostať žiadateľovi o úver po odpočítaní životného minima.

Od januára 2020 sa hodnota tohto ukazovateľa zdvojnásobila, z 20 % na 40 %, čo v praxi znamená, že každý dlžník môže byť zaťažený splátkami maximálne vo výške 60 % jeho príjmu.

opatrenie NBS úvery 2020

Do tejto hodnoty sa rátajú všetky existujúce úvery dlžníka, to zn. hypotéka, kreditná karta, povolené prečerpanie na účte, leasing, spotrebné úvery, ale aj nebankové pôžičky a pod. 

Pri posudzovaní DSTI pri hypotéke banka nebude brať do úvahy len aktuálnu výšku splátky, ale situáciu, ku ktorej by došlo, keby úroková sadzba narástla o 2 %.

Výnimky DSTI myslia na mladých

Podobne, ako tomu bolo pri zavádzaní predchádzajúcich regulácií poskytovania úverov, aj sprísnenie ukazovateľa DSTI má svoje výnimky.

Počas prechodného obdobia, do apríla 2020, budú môcť banky poskytnúť 15 % úverov, ktoré prekročia 60 % hranicu príjmu.

Od apríla 2020 budú môcť dať banky výnimku ľuďom vo veku do 35 rokov. DSTI, ktoré budú musieť títo žiadatelia o úver splniť, bude na úrovni 70 %. Takúto výnimku však budú môcť udeliť banky maximálne pre 5 % žiadateľov.

opatrenie NBS úvery 2020

Akými opatreniami NBS reguluje úvery?

Okrem nového opatrenia, musia všetci žiadatelia o úver spĺňať aj v minulosti zavedené regulácie. 

Každý žiadateľ o úver, by mal teda spĺňať nasledujúce 3 podmienky:  

  • objem hypotéky v pomere k cene nehnuteľnosti nemá prekročiť 80 % ,

  • žiadateľovi musí po odpočítaní výdavkov od mesačného príjmu ostať rezerva 40 %,

  • celkový dlh dlžníka nemá prekročiť osemnásobok jeho ročného príjmu.

Ako vysvetlila vo svojom vyjadrení k novému opatreniu NBS: „Hlavným cieľom opatrení je ochrániť klientov bánk pred rizikami spojenými s nadmerným zadlžovaním sa a znižovať tak negatívny vplyv prípadného zhoršenia ekonomiky na domácnosti.“

Hoci úrokové sadzby sú aktuálne nízke a klientom sa dobre darí splácať svoje záväzky, NBS už dnes myslí na „horšie časy“, ktoré by príliš zadlžených občanov mohli nemilo prekvapiť. 

Podľa odhadov sprísnenie parametra DSTI ovplyvní približne štvrtinu žiadateľov o úver. Pocítia ho najmä žiadatelia, ktorí majú nižšie príjmy, malé úspory alebo viacero dlhov.

 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám