Príspevok na hypotéku: Kto ho môže získať?

Hypotéky 15. január 2024

Prvým januárom roka 2024 nadobudol účinnosť Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie, teda štátna dotácia hypoték. Táto pomoc je určená tým občanom, ktorým vplyvom zvyšovania úrokov neúmerne narástli mesačné splátky. Aké podmienky treba splniť na získanie príspevku?

Čo je to bonifikácia hypoték?

Štátna dotácia má podobu sociálnych dávok, ktoré vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Pôvodný plán je vyplácať ich až do roku 2027, avšak konkrétna výška sa môže z roka na rok meniť v závislosti od ekonomickej situácie na Slovensku a zdravia verejných financií.

Aká je výška príspevku na hypotéku?

Štát občanom, ktorí splnia podmienky, vyplatí 75 % rozdielu medzi pôvodnou a zvýšenou mesačnou splátkou na hypotekárnom úvere. Suma je ohraničená výškou 150 € mesačne, teda 1 800 € ročne. Žiadateľ musí hypotéku riadne splácať, nesmie byť v omeškaní. 

Ďalej platí, že žiadateľ môže žiadať o štátnu dotáciu iba na jednu hypotéku, vzťahujúcu sa na jednu nehnuteľnosť, ktorú aj osobne musí využívať na trvalé bývanie. Príspevok teda nie je možné získať na byt či dom, ktorý človek niekomu prenajíma. Žiadateľ musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. 

Pozor na obdobie, kedy došlo k zmene sadzby 

Základnou podmienkou získania príspevku je, že žiadateľ začal hypotéku splácať ešte pred 1. januárom 2024. Dotácia sa nevzťahuje na nové úverové zmluvy, podpísané po tomto dátume. Zároveň platí, že hypotéka nesmie byť refinancovaná. To znamená, že ak si človek pri výročí fixácie „preniesol” úver do inej banky, nárok na príspevok stratil. 

Sledované obdobie, počas ktorého došlo/dôjde k nárastu splátok sú roky 2023 a 2024. Ak k zmene úrokovej sadzby v tomto období nedošlo, nárok nevzniká.

Ľudia, ktorým narástla mesačná splátka hypotéky v roku 2023, môžu o dotáciu žiadať už od januára 2024. Tí, ktorým vzrastie až v priebehu roka 2024 o ňu môžu prvýkrát žiadať až v kalendárnom mesiaci, kedy došlo k zvýšeniu.

Príklad na posúdenie nároku

Pani Eva začala 1. septembra 2023 čerpať hypotéku vo výške 90.000 €, s úrokovou sadzbou 4,69 % p.a. a mesačnou splátkou 466,23 €. Má nárok na štátnu dotáciu? Pani Eve nárok na príspevok nevznikol. Hoci splnila časovú podmienku (hypotéku začala splácať pred 1. januárom 2024), od podpisu zmluvy u nej nedošlo k zvýšeniu úrokovej sadzby. 

Žiadateľ musí splniť príjmovú hranicu

Ďalšou dôležitou podmienkou je, aby sa žiadateľ o dotáciu vošiel do príjmového limitu. Ten je stanovený na maximálne 1,6-násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy na Slovensku za dva roky spätne. Pri žiadostiach v roku 2024 sa teda posudzuje priemerná mzda žiadateľa za rok 2022, v roku 2025 sa bude posudzovať mzda za rok 2023 a tak ďalej.

Aby človeku v roku 2024 vznikol nárok na dotáciu, v roku 2022 nesmel jeho príjem prekročiť 2 086,40 € v hrubom. Ak má takýto občan na hypotéke spolužiadateľa, príjmová hranica je dvojnásobná - 4 172,80 €.

Pri živnostníkoch sa posudzuje hrubý príjem z podnikania, bez uplatnenia výdavkov, poistného či nezdaniteľných častí základu dane. 

Pri dlhodobom čerpaní štátnej dotácie sa splnenie príjmovej podmienky prehodnocuje opakovane - vždy v januári. Ak teda žiadateľ začne poberať príspevok na hypotéku v priebehu roka 2024, najbližšie sa jeho príjem spred dvoch rokov bude prehodnocovať v januári 2025. Ak limit splní, dotáciu môže poberať naďalej.

Do špecifickej kategórie patria žiadatelia, ktorí boli časť roka nad týmto limitom, no príjem im neskôr klesol. Pri nich sa môže posudzovať aj príjem za posledných 6 mesiacov od podania žiadosti o dotáciu. 

Príklad na posúdenie nároku

Priemerná mesačná mzda pána Petra bola v roku 2022 vo výške 1 789 € v hrubom. V roku 2023 ho povýšili a jeho mzda stúpla na 2 122 € v hrubom. Má nárok na štátnu dotáciu?

Áno, ak bude žiadať v priebehu roka 2024. Vtedy sa totiž bude posudzovať jeho príjem z roku 2022, ktorý spĺňal príjmový limit 2 086 € mesačne v hrubom. Petrov nárok na čerpanie dotácie však bude opätovne posúdený v januári 2025. Bude zisťované, či jeho priemerná mzda v roku 2023 bola nižšia ako 1,6-násobok priemernej hrubej mesačnej mzdy na Slovensku v tom istom roku. Ako vyrátať výšku príspevku?

Ako vypočítať výšku príspevku na hypotéku? 

Príklad na výpočet výšky príspevku

Pani Júlia začala v roku 2018 čerpať hypotekárny úver vo výške 100 000 €, s úrokovou sadzbou 1,2 % p. a. a mesačnou splátkou 291,70 €. Päťročná fixácia úroku jej skončila v roku 2023 a banka jej sadzbu zdvihla na 3,9 % p. a., čo znamenalo zvýšenie mesačnej splátky na 436,80 €. Spĺňa všetky podmienky na získanie príspevku.

Akú vysokú dotáciu môže získať?

pôvodná mesačná splátka

291,70 €

nová mesačná splátka

436,80 €

rozdiel medzi splátkami

145,10 €

75 % z rozdielu 

108,83 €

Pani Júlia má nárok na príspevok vo výške 108,83 € mesačne. Táto suma predstavuje 75 % rozdielu medzi jej pôvodnou a novou, zvýšenou splátkou, pričom zvyšných 25 % rozdielu, teda 36,27 € musí zaplatiť z vlastného vrecka. 

Ako požiadať o príspevok na hypotéku?

Žiadosť o príspevok je potrebné podať na príslušnom Úrade práce podľa bydliska. Predpísané tlačivo si môžete stiahnuť na webe ÚPSVaR. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu zmluvy o hypotekárnom úvere. 

Žiadateľ nemusí ísť na úrad osobne, žiadosť môže odoslať aj poštou, alebo použitím kvalifikovaného elektronického podpisu (tzv. KEP) cez portál www.slovensko.sk

Ak úrad žiadosť schváli, žiadateľovi vyplatí prvý príspevok spätne za mesiac, v ktorom o dotáciu žiadal. Žiadosti podané v januári 2024 teda budú po splnení podmienok vyplácané vo februári a podobne. 

Odpovede na otázky z praxe zverejnilo na svojom webe aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám