PZP musíte mať aj na motocykel. Zaujímavá možnosť je sezónne poistenie

Poistenie 25. máj 2023

Nezáleží na tom, či jazdíte na skútri, krosovej motorke mimo obec, alebo na hlučnom choppri. PZP na motocykel podľa zákona musíte mať.

Povinné zmluvné poistenie - PZP - sa netýka iba štvor a viac kolesových automobilov. Vzťahuje sa na všetky vozidlá, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii či technické osvedčenie (ľudovo povedané techničák) pohybujúce sa na slovenských cestách. Do tejto kategórie spadajú aj motocykle. 

Ako sa vypočíta cena za PZP na motocykel?

Ak ste sa už uzatvárali PZP na automobil, možno ste zachytili kritériá, ktoré vstupujú do konečnej sumy za poistenie. 

Pri motocykloch sú najdôležitejšie dva ukazovatele:

 • výkon motora v kilowattoch (kW),
 • objem valcov v centimetroch kubických (cm3).

Zjednodušene môžeme povedať, že čím výkonnejší motocykel máte, tým viac na PZP budete platiť. Nejde však o jediný faktor, aj keď je, pochopiteľne, najdôležitejší.

Poisťovňa však okrem samotného motocykla zohľadňuje aj ďalšie faktory: 

 • Zmluvný vzťah s poisťovňou - ak už máte s poskytovateľom uzavretú nejakú inú poistku (životnú, nehnuteľnosti a pod.), spravidla máte pri ďalšej výhodnejšie podmienky.
 • Vek majiteľa - mladší vodiči majú vo všeobecnosti vyššie poistné, ako starší, u ktorých sa predpokladá viac skúseností.
 • Nehodovosť - ak ste v posledných rokoch spôsobili škodovú udalosť pri vedení vozidla (alebo boli jej účastníkom), pri ktorej bolo uplatnené poistné krytie, pripravte sa na to, že na PZP si priplatíte. Poisťovňa spravidla pozerá na horizont 3 až 8 rokov. 
 • Typ motocykla - silné športové a off-roadové motocykle majú zvyčajne vyššie poistné, ako cestné a mestské motocykle, prípadne skútre.
 • Bydlisko - poisťovne zberajú údaje o škodových udalostiach a mieste ich výskytu. Ak máte bydlisko v regióne s vyššou nehodovosťou, vaše poistné môže byť vyššie.

pzp na motocykel

Sezónne poistenie môže byť výhodnejšie

Pri motocykloch existuje pomerne špecifický produkt PZP so zohľadnenou sezónnosťou. PZP na motocykel môžete mať uzavreté iba na určité obdobie roka. To môže byť lákavé najmä pre tých, ktorí jazdia napríklad iba na jar či v lete a okrem pár mesiacov majú motorku “zazimovanú”. Ruka v ruke s kratšou dobou poistenia ide aj nižšia cena. 

So sezónnym poistením to však nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Keďže slovenská legislatíva neumožňuje mať prihlásené vozidlo či motocykel poistené iba časť roka, sezónne poistenie má jednu výraznú nevýhodu.

Ak chcete naplno využiť sezónne poistenie na motocykel, po uplynutí doby poistenia ho musíte vyradiť z evidencie, čo vyjde na 5 eur. Ak tak neurobíte a zároveň na vozidlo nebudete mať uzavreté PZP, riskujete pokutu až do výšky 3 320 eur. Ak sa rozhodnete opäť na motorke jazdiť, musíte ju prihlásiť naspäť do evidencie.

PZP vs. havarijné poistenie na motocykel a pripoistenia 

Je potrebné mať na mysli, že povinné zmluvné poistenie vás chráni pred finančnými nárokmi tretích strán. Poistné krytie sa vzťahuje na škody na zdraví, ktoré vy spôsobíte iným účastníkom cestnej premávky, a škody na ich majetku. Základný produkt však nekryje škodu, ktorú utrpíte vy, napríklad na vlastnom motocykli či zdraví. Na to sú rôzne typy pripoistení a balíčkov.

Jedným z najfrekventovanejších je kombinácia PZP s havarijným poistením. To nájdete často aj ako samostatný produkt, ale niektoré poisťovne ho ponúkajú formou výhodného balíčka spolu s PZP. Nejde však o pripoistenie v pravom slova zmysle.

Medzi štandardné pripoistenia k PZP na motocykel patria:

 • pripoistenie úrazu - pre prípad trvalých následkov či smrti v dôsledku úrazu vodiča či spolupasažiera,
 • pripoistenie batožiny - určené na kompenzáciu v prípade odcudzenia či straty,
 • pripoistenie právnej ochrany - pre prípad nutnosti právnej pomoci súvisiacej s prevádzkou motocykla či škodovou udalosťou,
 • pripoistenie ochrany pred živlami - zamerané na kompenzáciu v prípade poškodenia motocyklu v dôsledku poveternostných podmienok
 • pripoistenie v prípade krádeže - pre prípade odcudzenia motocyklu,
 • asistenčné služby - na odvoz nepojazdného motocykla, náhradné vozidlo, pri poruche a podobne.

Poisťovne ponúkajú rôzne balíčky PZP na motocykel, ktoré sa líšia aj výškou poistného. Na tu nevplývajú len spomínaná kubatúra a výkon motora, ale napríklad aj spôsob využitia motocykla (športové, terénne, cestné a podobne), či parkovanie. Motocykel zaparkovaný v exteriéri bude mať spravidla vyššie poistné kvôli ohrozeniu živlami.

PZP na motocykel pripoistenia

Pozor na limity plnenia

Mnoho vodičov prehliada pri uzatváraní PZP a pripoistení na motocykel limity plnenia. Vo svojom základe ponúka PZP krytie škodu na zdraví a majetku tretích osôb a tá je spravidla vo výške niekoľkých miliónov eur. S výnimkou najextrémnejších prípadov (dopravné nehody s viacerými účastníkmi, vysokými škodami na zdraví či majetku) sú tieto limity postačujúce.

Dajte si však pozor aj na limity pripoistení. Ak si pripoistíte motocykel proti krádeži, uistite sa, že prípadné poistné plnenie je v adekvátnej výške, ktorá odráža jeho skutočnú aktuálnu hodnotu. To isté platí aj pri úrazovom pripoistení. V najhoršom prípade môžete po nehode ostať práceneschopný a ako prípadný živiteľ rodiny potrebujete mat garanciu finančnej kompenzácie. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám