Ako si vybrať najvýhodnejšie PZP a kedy je lepšie havarijné poistenie?

Poistenie 23. júl 2020

Na súčasnom finančnom trhu existuje celé spektrum poistení, no len tri z nich môžeme označiť ako povinné. Ide o verejné zdravotné poistenie, sociálne odvody (ktoré pozostávajú z rôznych poistení) a pre vodičov aj povinné zmluvné poistenie (PZP). Práve poslednému menovanému sa dnes budeme venovať.

Ako si vybrať PZP a nastaviť ho? Aké pripoistenia ponúka povinné zmluvné poistenie? V čom je iné než havarijné poistenie? Aj to sú niektoré z otázok, na ktoré nájdete v texte odpoveď.

Vyberáme povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je určené na úhradu škody na zdraví a majetku tretích osôb (iných účastníkov premávky), ktoré spôsobí vodič poisteného vozidla. Ide o garanciu toho, že vinník kolízie bude za spôsobené škody niesť hmotnú zodpovednosť. Práve z tohto dôvodu je bez výnimky povinné pre všetkých vlastníkov vozidiel. 

Ponuka poisťovní je pomerne široká, ako si teda vybrať to správne PZP? Držte sa týchto všeobecných tipov:

1. Zostavte si PZP podľa vašich vodičských zvyklostí

Žiadne PZP nie je univerzálne výhodné pre všetkých motoristov a iné potreby má majiteľ 10-ročného vozidla s ktorým cestuje na dlhé služobky, ako vlastník nového auta, ktoré využíva iba v meste. Pri výbere zvážte všetky potenciálne riziká, ktorým čelíte, frekvenciu využívania vozidla a samozrejme aj jeho aktuálnu hodnotu. 

povinné zmluvné poistenie

2. Nepozerajte iba na cenu poistenia

Najlacnejšie PZP nemusí byť aj najvýhodnejšie. Čím nižší mesačný poplatok, tým oklieštenejší býva aj balík. Pri tých najlacnejších často dostanete iba samotný základ, ktorý sa oplatí možno vtedy, keď vám auto dlhodobo stojí v garáži, no PZP platiť musíte. 

Predstavte riziká, ktorým čelíte pri cestovaní autom, pretože aj napriek všetkej opatrnosti, premávka je nevyspytateľná a nehody sa stávajú. 

3. Pýtajte sa na asistenčné služby

Teda napríklad aj na zabezpečenie v prípade havárie či poruchy na vozidle. Dostanete náhradné vozidlo? Postará sa o odťah poisťovňa? Nejde iba o služby technického charakteru, ale aj administratívne, právne a podobne. Zo zákona nie sú poisťovne povinné poskytnúť vám asistenčné služby, no mnohé ich ponúkajú v cene. Nezabudnite ich zobrať pri rozhodovaní do úvahy.

4. Zvážte pripoistenia

Správne zvolenými pripoisteniami budete mať garanciu finančnej náhrady aj v ďalších situáciách, napríklad pri kolízii so zverou, pri poškodení čelného skla, živelnej udalosti a podobne. Poisťovne sa často snažia zlákať klientov bezplatnými pripoisteniami, ktoré určite sú vítaným bonusom. Opäť však platí, že vyberajte podľa svojej situácie. Ak jazdíte výhradne v meste, stret so zverou vám pravdepodobne nehrozí. 

5. Pozerajte sa na limity plnenia a rozsah rizík

Každú vzniknutú škodu za vás poisťovňa uhradí do určitej výšky. Tieto limity plnenia nie sú univerzálne dané, preto sa pred podpisom zmluvy v poisťovni informujte. Odlišnosti môžu medzi poisťovňami byť aj pri klasifikácii rizík, dôkladne sa teda informujte, kedy máte nárok na peniaze. 

povinné zmluvné poistenie pripoistenia

6. Pýtajte sa aj na ďalšie bonusy

Dlhoročným klientom s beznehodovým priebehom poistného vzťahu poskytujú poisťovne rôzne vernostné bonusy, napríklad percentuálnu zľavu z poplatku, prípadne vyšší limit plnenia, lacnejšie pripoistenie, širší rozsah asistenčných služieb a podobne. Vernostný a bonusový program má každá poisťovňa iný, nezabudnite sa naň pred podpisom zmluvy pýtať. 

Je však potrebné uvedomiť si, že PZP nie je poistením vášho vozidla, ale jeho účelom je pokryť škody spôsobené vami tretím osobám. Pripoistenia túto skutočnosť do istej miery kompenzujú, no niekedy je vhodnejšou alternatívou havarijné poistenie, čo sa týka najmä nových a drahších vozidiel. 

Havarijné poistenie vs. povinné zmluvné poistenie

Hlavným rozdielom medzi PZP a havarijným poistením je skutočnosť, že havarijné poistenie kryje škodu na vašom vlastnom aute, zatiaľ čo základné PZP na majetku a zdraví tretích osôb. Stručne povedané, havarijným poistením chránite vlastné auto pred externými škodami.  To však v istých prípadoch riešia aj pripoistenia. 

Kedy si vybrať havarijnú poistku a kedy pripoistenie k PZP?

Neexistuje univerzálne platné pravidlo, podľa ktorého by ste si mali vybrať buď PZP s pripoisteniami, alebo havarijnú poistku. Je však viacero indikátorov, ktorých by ste sa mali držať.

Havarijné poistenie je dobrovoľné. V dnešnej dobe sú tieto služby natoľko komplexné, že si dokážte vyskladať balík ideálny presne pre vaše potreby. Ak parkujete iba v garáži či na stráženom parkovisku, nepotrebujete zvyčajne poistenie proti krádeži, ale ak parkovisko nie je kryté, možno sa vám oplatí poistenie proti škode spôsobenej živlami a podobne. 

havarijné poistenie čelné sklo

Tejto logiky by ste sa mali držať aj pri výbere a balík si vyskladať podľa svojich šoférskych potrieb, štýlu a frekvencie jazdy, ceny vozidla, potenciálnym rizikám a podobne. 

Najmä majiteľom starších a menej hodnotných áut sa niekedy môže oplatiť iba základné PZP s pripoisteniami proti istým druhom rizík, pretože havarijná poistka je s pribúdajúcim vekom vozidla drahšia. Za PZP s pripoisteniami zaplatí majiteľ staršieho auta nižší poplatok, zároveň je však nižší aj limit plnenia. 

Medzi najčastejšie ponúkané pripoistenia k PZP patria:

  • čelného skla

  • stretu so zverou

  • prírodného živlu

  • úrazu posádky

  • výtlku

  • proti amortizácii 

  • zodpovednosti zamestnanca

Pri drahších autách, resp. vozidlách s vyššou cenou servisovania, či drahšou výbavou, je často výhodnejšou voľbou havarijná poistka, najmä kvôli vyšším limitom plnenia a širšiemu pokrytiu potenciálnych rizík. Havarijné poistenie často kryje škodu do jej skutočnej výšky, resp. riziko do trhovej ceny auta (ktorá však pribúdajúcim časom klesá). 

Nie ste spokojný s PZP? Poisťovňu môžete zmeniť

Môžete sa stať, že z rôznych dôvodov sa rozhodnete pre zmenu poskytovateľa PZP. Možno nájdete výhodnejšiu ponuku, prípadne nebudete súhlasiť so zvýšením ceny, prípadne si kúpite ďalšie vozidlo a podobne. Ako postupovať v takomto prípade?

zmena poisťovne PZP

Je nevyhnutné dodržať istú postupnosť krokov.

Vypovedať zmluvu k povinnému zmluvnému poisteniu môžete najneskôr 6 týždňov (presne 42 dní) pred koncom poistného obdobia. Platí však, že najneskôr k tomuto dňu už musí poisťovňa výpoveď prijať. Ak vám poistka končí 31. decembra, tak výpoveď musí byť prijatá poisťovňou najneskôr 19. novembra.

Existuje jedna výnimka, kedy túto lehotu dodržať musíte. Ak poisťovňa mení výšku poistného, je povinná vás o tom informovať najneskôr 10 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ak tak neurobí, môžete výpoveď poistnej zmluvy poslať kedykoľvek pred uplynutím poistnej doby.

Ako poslať poisťovni výpoveď zmluvy o PZP? 

S dátumom, podpisom a písomne poštou, prípadne osobne. Nestačí poslať e-mail. Odporúčame teda výpoveď z poistnej zmluvy riešiť v časovom predstihu, aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám. 


Porovnajte si ceny povinného zmluvného poistenia alebo havarijnej poistky. Ak potrebujete poradiť s optimálnym nastavením produktu pre vaše vozidlo, ozvite sa našim expertom.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám