Ochrana príjmu je dôležitá nielen počas pandémie

Poistenie 17. máj 2021

Začali sme viac šetriť a tvoriť si rezervu pre prípad potreby. Svoj príjem si viete ochrániť aj inými spôsobmi. Napríklad jeho poistením.

Pandémia v mnohom zmenila vzťah ľudí k osobným financiám. Začali sme viac šetriť a tvoriť si rezervu pre prípad potreby. Ide o mimoriadne cenný návyk, ktorý by si mal vybudovať naozaj každý. V prípade výpadku príjmu zo zdravotných dôvodov tak človek má akýsi „vankúš“, na ktorý môže spadnúť a riešiť, ako ďalej. Nejde však o jediný spôsob, kedy sa predvídavosť oplatí. Svoj príjem si viete ochrániť aj inými spôsobmi. Napríklad jeho poistením.

ochrana príjmu

Prečo je ochrana príjmu dôležitá?

Koronakríza nám ukázala, že zmena môže prísť naozaj rýchlo. Už len samotné zatváranie prevádzok napáchalo obrovské ekonomické škody. Infikovanie sa vírusom COVID-19, následná povinná karanténa a dlhodobé zdravotné následky vedúce k práceneschopnosti spôsobili rodinám ďalšie výrazné výpadky príjmov. Nie každý mal to šťastie spoľahnúť sa na železnú rezervu určenú pre takéto prípady. A pri dlhodobej nemožnosti pracovať nemuselo pomôcť ani to, že ušetrené peniaze mali.

Racionálnym rozhodnutím je pripoistiť si k životnému poisteniu aj výpadok príjmu. Ten môže nastať z dôvodu úrazu, choroby, nedajbože až smrti a dlhodobých zdravotných následkov s nimi spojenými. Spoločným menovateľom je skutočnosť, že sú to všetko neočakávané udalosti. Výpadok príjmu má vo zvyku udrieť v plnej sile, ale výdavky často ostávajú. Aj krátkodobý škrt cez rozpočet vie jednotlivca či rodinu ekonomicky položiť.

Správnym nastavením životného poistenia sa tomu viete vyhnúť. Pripoistiť si príjem sa v svetle celosvetovej pandémie javí ako logické riešenie (aj keď na to mnohí prišli až neskoro). Viete ním preklenúť vzniknutý rozdiel medzi príjmami a výdavkami a získate cenný čas a manévrovací priestor k tomu, aby ste vzniknuté ťažkosti začali riešiť.

Pozor! Nemýľte si investičné životné poistenie s ochranou príjmu. Nedajte na falošný pocit bezpečnosti, že „veď predsa s poistkou aj investujem a tak sa mi buduje rezerva“. Nie je to pravda, životným poistením, ani investičným, si nešporíte. Dokonca môžete tieto peniaze (ako pri každom investovaní) aj prerobiť. Koniec koncov, to že životné poistenie nie je žiadnym sporením, prízvukuje aj Národná banka Slovenska.

životné poistenie poistné plnenie

Kedy dochádza k plneniu z ochrany príjmu a aké sú výluky?

Najčastejšie situácie, na ktoré sa vzťahuje plnenie vyplývajúce z ochrany príjmu pri životnej poistke:

 • najskôr po uplynutí ochrannej (najčastejšie 30- až 90-dňovej) lehoty od uzavretia poistnej zmluvy,
 • pri práceneschopnosti trvajúcej minimálne 60 dní,
 • pri krátkodobej či dlhodobej pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu či choroby,
 • pri krátkodobej či dlhodobej pracovnej neschopnosti z dôvodu úrazu či choroby a s potrebou hospitalizácie,
 • pri invalidite v dôsledku zlého zdravotného stavu, úrazu či choroby,
 • pri trvalých zdravotných následkoch po chorobe či úraze (nespĺňajúcich definíciu čiastočnej či úplnej invalidity, tu v určitých prípadoch patrí napríklad tzv. „long COVID“),
 • pri smrti poistenca,
 • pri strate zamestnania (túto možnosť neponúkajú všetci poskytovatelia životného poistenia). 

životné poistenie pri úraze a chorobe

Individuálne podmienky nájdete rozpísané vo svojej poistnej zmluve a od poskytovateľa k poskytovateľovi sa môžu líšiť. Odporúčame dôsledne si ju preštudovať, nechať si ju vysvetliť a dbať predovšetkým na to:

 • čo kvalifikuje udalosť ako úraz (niektoré poisťovne neuznávajú napríklad všetky úrazy, ktoré si poistenec spôsobí sám, napr. sebapoškodenie v dôsledku duševnej choroby),
 • či a v akej výške vám v prípade hospitalizácie poisťovňa nútený pobyt v nemocnici preplatí,
 • či máte v prípade úrazu/choroby nárok na ošetrovné.

V určitých prípadoch úrazov či chorôb nemáte, žiaľ, nárok na poistné plnenie plynúce z ochrany príjmu pri životnom poistení. Poisťovňa vám buď plnenie odmietne úplne, alebo ho bude v zmysle zmluvných podmienok krátiť. Predmetné situácie sú, opäť raz, individuálne, no najčastejšie ide o:

 • úraz či smrť spôsobené úmyselným sebapoškodením (napr. pokus o samovraždu),
 • úraz či smrť spôsobené neodbornou manipuláciou s nástrojmi a zariadeniami, resp. nebezpečnou manipuláciou,
 • úraz či smrť spôsobené v dôsledku konania pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok,
 • úraz spôsobený pred uzavretím poistnej zmluvy,
 • smrť v dôsledku ochorenia vzniknutého pred uzavretím poistnej zmluvy.
 • úraz spôsobený v dôsledku výkonu rizikového povolania,
 • zdravotné následky spôsobené nedodržiavaním liečebného režimu,
 • práceneschopnosť v dôsledku pandémie (niektoré poisťovne však v dôsledku pandémie COVID-19 svoje podmienky upravili),
 • vedomé porušenie zmluvných podmienok (predovšetkým za účelom získania plnenia)

covid 19 životné poistenie

Ako si správne nastaviť životné poistenie s ochranou príjmu?

V prvom rade odporúčame nenechať nič na náhodu a svoj príjem pripoistením ochrániť čo najskôr. Hľadať záplatu už po úraze je často už zbytočné a človek musí v takom prípade niesť následky na vlastných ramenách.

Ako si teda nastaviť poistnú zmluvu?

Držte sa týchto troch rád:

 1. Poraďte sa so špecialistom o možnostiach, ktoré máte k dispozícii - odborníci majú zvyčajne lepší prehľad o ponukách poisťovní. Vedia vám tiež poradiť s ohľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzate a v rámci vašich ekonomických možností. 
 2. Dôkladne si naštudujte poistné podmienky, ktoré dostanete od poskytovateľa - nájdete ich často aj na internete, tiež na vyžiadanie na pobočkách či mailom. Pozrite si okolnosti a výšky plnenia, taktiež výluky. Pýtajte sa všetko, čo vás zaujíma. Podpisujte zmluvu až vtedy, keď dostanete zrozumiteľné odpovede. 
 3. Výšku poistnej sumy si stanovte podľa životnej situácie – poistná suma by mala zodpovedať tomu, či máte rodinu, koľko detí máte, aké máte dlhodobé náklady, nakoľko rizikovú prácu vykonávate a ako veľmi by váš životný štandard ovplyvnila náhla strata príjmu. Často používaným nepísaným pravidlom je používať násobky svojho čistého mesačného príjmu (napr. pre prípad invalidity si stanovíte poistnú sumu vo výške 5 - 6 ročného príjmu).

Ak si máme z pandémie vziať niečo dobré, tak je to určite poučenie, že pripravenosť je na nezaplatenie. Nečakajte na ďalšiu ranu osudu, zabezpečte svoj príjem čím skôr. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám