Náklady na kúpu auta: Tieto poplatky vás čakajú pri zápise do evidencie

Poistenie 9. december 2021

S kúpou auta sú spojené viaceré povinnosti. Okrem kúpnej ceny potrebujete mať k dispozícii aj financie na úhradu poplatku za prihlásenie vozidla do evidencie a poistného.

Postup a poplatky za evidenciu vozidla upravuje zákon číslo 342/2016 Z.z. (novela zákona o správnych poplatkoch). Výška poistného sa odvíja od typu auta aj konkrétnej poisťovne.

Kúpa nového auta

Nové auto je majiteľ povinný prihlásiť do 30 dní od jeho nadobudnutia. Až jeho prihlásením sa kupca stáva právoplatných držiteľom auta zapísaným vo všetkých potrebných dokladoch. Vozidlo je možné prihlásiť elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, alebo osobne na dopravnom inšpektoráte prislúchajúcom k trvalému bydlisku, resp. k sídlu právnickej osoby, ktorá auto kúpila.

kúpa nového auta povinné zmluvné poistenie

Jedným z povinných dokladov, ktoré je potrebné predložiť pri prihlásení auta, je aj potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Uzatvoriť poistenie je preto potrebné ešte pred prihlásením vozidla do evidencie. Ceny poistného sú rôzne a okrem technických parametrov vozidla závisia aj od konkrétnej poisťovne či histórie vodiča (počet nehôd, počet rokov od vydania vodičského preukazu a podobne). Pred uzatvorením poistenia si preto porovnajte ponuky od viacerých poisťovní. Urobiť tak môžete aj online z pohodlia domova. 

Majiteľom nových áut sa môže oplatiť aj uzavretie havarijného poistenia. Prečítajte si jeho porovnanie s PZP

Ďalšie doklady potrené k prihláseniu nového vozidla:

 • platný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II. (veľký technický preukaz) – vystavuje ho predajca vozidla,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Prihlásenie vozidla môže za majiteľa vykonať aj iná osoba (napríklad predajca). Potrebné však bude doložiť úradne overené splnomocnenie vlastníka vozidla.  

Kúpa jazdeného auta

Pri kúpe ojazdeného auta sa spôsob prihlásenia vozidla odvíja podľa toho, či kupujete auto v rovnakom okrese, alebo ide o auto z iného okresu. Podobne, ako pri prihlásení nového auta, aj pri kúpe jazdeného, môže na základe úradne overeného splnomocnenia vykonať prepis auta aj iná osoba ako držiteľ vozidla.  Pozor, pôvodné PZP zaniká zmenou držiteľa vozidla. Pred prepisom auta je potrebné vybaviť nové PZP.

V rámci okresu

Pri prepise vozidla v rámci okresu, musia byť prítomní pôvodný aj nový majiteľ, prípadne môže pôvodný majiteľ vykonať ohlásenie nového držiteľa a ten je následne povinný do 30 dní prihlásiť auto na svoje meno.

Doklady potrebné k prepisu auta v rámci okresu:

 • pôvodný držiteľ - žiadosť o prevod držby na inú osobu (odhlásenie),
 • nový držiteľ - žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu (prihlásenie),
 • platný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • nový držiteľ predloží doklad o povinnom zmluvnom poistení a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

kúpa ojazdeného auta povinné zmluvné poistenie

Prihlásenie auta z iného okresu

Pri kúpe auta z iného okresu je proces prihlásenia o trochu zložitejší, nakoľko dochádza aj k zmene evidenčných tabuliek auta. Tento prepis pozostáva z dvoch krokov:

1. Odhlásenie motorového vozidla vybavuje pôvodný majiteľ na príslušnom dopravnom inšpektoráte, prípadne elektronicky.

Potrebné doklady:

 • platný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II. (veľký technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I.,
 • vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa,
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP).

2. Prihlásenie motorového vozidla vybavuje nový majiteľ na príslušnom dopravnom inšpektoráte, prípadne elektronicky.

Potrebné doklady:

 • platný doklad totožnosti,
 • osvedčenie o evidencii časť II. (veľký technický preukaz),
 • osvedčenie o evidencii časť I.,
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení (PZP),
 • pôvodné evidenčné tabuľky vozidla,
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

prihlásenie auta do evidencie poplatky

Správne poplatky za prihlásenie vozidla do evidencie

Správne poplatky spojené s prihlásením či prepisom auta platí len nový majiteľ. Odhlásenie vozidla potrebné k jeho prepisu je bezplatné. Nový majiteľ môže pri prepise auta platiť nasledujúce 2 poplatky:  

1. Poplatok za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel

Výška poplatku závisí od výkonu motora a veku vozidla. Môže predstavovať len niekoľko desiatok eur, ale zároveň pri niektorých vozidlách môže dosiahnuť aj niekoľko tisíc eur (najmenej 33, najviac 3900 €).

2. Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom

Platí majiteľ vozidla pri prihlásení nového auta, alebo pri prihlásení jazdeného auta z iného okresu. Výška poplatku je 33 €. V prípade prihlásenia vozidla elektronicky cez slovensko.sk sa správne poplatky znižujú o polovicu, najviac však o 70 €/poplatok.

Prečítajte si našich 10 tipov, ako nezaplatiť za PZP viac ako je potrebné. Ak potrebujete poradiť s optimálnym nastavením poistného produktu pre vaše nové auto, obráťte sa na našich expertov

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám