ESG fondy: je zelené investovanie budúcnosťou?

Investovanie 10. máj 2022

Takzvané zelené investovanie predstavuje spoločensky zodpovedné investovanie do spoločností, ktoré spĺňajú prísne kritériá zodpovedného podnikania. Aké možnosti prinášajú ESG fondy investorom?

Spoločensky zodpovedné podnikanie a ochrana životného prostredia sa postupne stávajú prioritou. Nie je preto žiadnym prekvapením, že sa tento trend preniesol aj do investovania. Počuli ste už aj vy o spoločensky zodpovednom investovaní?

Čo sa skrýva za skratkou ESG? 

Samotná skratka ESG vznikla z troch anglických slov – environmental, social a government. ESG skóre hodnotí, do akej miery spĺňa spoločnosť určené prísne kritériá udržateľnosti. Čím je ESG skóre spoločnosti vyššie, tým je daná spoločnosť udržateľnejšia.

Výpočet ESG skóre

Pri hodnotení ESG parametra sa berie do úvahy splnenie kritérií z 3 oblastí:

  • Environmental – zodpovednosť voči životnému prostrediu (triedenie odpadu, zdroje surovín, uhlíková stopa, spotreba energií, produkcia emisií, ochrana prírodných zdrojov...).
  • Social –  zodpovednosť voči spoločnosti (pracovné podmienky, porušovanie ľudských práv, pracovné normy, detská práca, miera ochrany zdravia zamestnancov, kvalita produktov...).
  • Corporate Governance – spôsob riadenia podniku (transparentnosť, korupcia, rodinkárstvo, organizačná štruktúra, vzťahy so stakeholdermi...).

Hodnoty ESG skóre

Najvyššie ESG skóre bolo stanovené na 100, pričom už hodnota nad 75 je považovaná za dobrý výkon a vysoký stupeň transparentnosti.

Jednotlivé ESG škály:

  • 0-25: firma má dosť nedostatkov, netransparentné údaje,
  • 25-50: relatívne uspokojivý výkon, transparentnejšie údaje,
  • 50-75: dobrý výkon, nadpriemerný stupeň transparentnosti,
  • 75-100: vynikajúci výkon, vysoký stupeň transparentnosti.

esg fondy

Čo je to ESG investovanie

ESG investovanie predstavuje spoločensky zodpovedné investovanie. Pri tomto type investovania investor nehľadí len na svoj výnos, ale zaujíma sa aj o to, akým spôsobom je tento výnos dosiahnutý.

Medzi ESG fondy totiž môžu byť zaradené len fondy spoločností, ktoré zodpovedne fungujú v uvedených ESG oblastiach. Označenie ESG je teda akousi nálepkou spoločenskej zodpovednosti a transparentnosti.

Z ESG fondov je napríklad vylúčený tabakový alebo zbrojársky priemysel či vysokorizikové krajiny.

zelené investovanie

Rozdiel medzi klasickým a ESG investovaním

Pri oboch druhoch investovania je hlavným cieľom investora dosiahnutie zisku pri zvolenej miere rizika. Investor, ktorý sa rozhodne pre investovanie prostredníctvom ESG fondov, sa však navyše ešte zaujíma aj o spôsob, akým bude dosiahnutý jeho výnos.

Samozrejme, dobrý pocit z investovania do spoločensky zodpovednej firmy investorovi ale nestačí a očakáva zo svojej investície aj určitý zisk.

Nedá sa však zovšeobecniť, že fondy, ktoré zohľadňujú ESG princípy prinesú vyššie výnosy než tie, ktoré tento spôsob podnikania nezohľadňujú. No keďže firmy s vysokým ESG skóre sú v mnohých oblastiach nepriamo zvýhodňované, možno racionálne očakávať, že zodpovedné podnikanie bude odmenené aj vyšším ziskom.

Je zelené investovanie investovaním budúcnosti?

Investície vložené do ESG fondov sa medzi rokmi 2020 a 2021 viac ako zdvojnásobili. Celosvetovo bolo už do ESG fondov vložených viac ako 378 miliárd USD.

Podľa prieskumu, ktorý vykonala spoločnosť Fidelity väčšina ESG fondov mala výbornú výnosnosť a len 11 % z analyzovaných fondov dosahovalo slabý výkon. Prieskum analyzoval výkonnosť rôznych ESG fondov v rámci celého sveta z rokov 1970 až 2014. Podľa údajov spoločnosti Moningstar poskytujú ESG fondy dobrú návratnosť vlastného kapitálu a vyššiu životnosť.

Svetoví finanční analytici predpokladajú, že už do roku 2025, budú ESG fondy tvoriť 33 % všetkých globálnych aktív. Broadridge Financial Solutions odhaduje, že do roku 2030 dosiahnu financie vložené do ESG aktív hodnotu 30 biliónov USD.  

zelené investovanie esg fondy

Počet ESG fondov a aj záujem o ne medziročne rastie, a to ako vo svete, tak aj u nás na Slovensku. ESG fondy postupne pridávajú do svojho portfólia všetky naše banky. 

Investovanie je jedným z najlepších spôsobov ako ochrániť svoje financie pred stratou hodnoty v dôsledku rastúcej inflácie. A zelené investovanie k tomu všetkému pridáva ešte aj dobrý pocit z podpory správnej veci. Ani pri tomto druhu investovania však v prvom rade netreba zabúdať na zásady zodpovedného investovania a zvolenie správnej investičnej stratégie.

Ak potrebujete s investovaním poradiť, obráťte sa na našich expertov. Na základe finančných možností, očakávaní a cieľov vám poradíme, kam a akým spôsobom vložiť peniaze. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám