Ako sa zhodnocujú vaše peniaze? Takto funguje úročenie

Investovanie 26. február 2023

Viete, akým spôsobom sa zhodnocujú peniaze, ktoré máte investované v rôznych produktoch? Jednoduchú technickú odpoveď zrejme poznáte – úročením. Poznáte však matematiku za týmto procesom?

Vedeli by ste si vypočítať, o koľko sa vaše prostriedky zhodnocujú každý rok pri zloženom úročení a konkrétnej sadzbe? Možno by ste sa čudovali, ale viac než polovica Slovákov má v tejto oblasti značné rezervy.

Podľa prieskumu realizovaného investičnou platformou Portu, až 60 % Slovákov si na poli investícií neverí, majú problémy pri počítaní výnosov a nerozumejú spomínanému zloženému úročeniu.

„Príležitostí pre investovanie je nadmieru, avšak znalosti budúcich investorov sú nízke, čo vedie k chybám pri rozhodovaní a následnej finančnej strate,“ podotýka Radim Krejčí, zakladateľ platformy Portu.  

Základom pre porozumenie investičným a sporiacim produktom je rozumieť úrokom a úročeniu. Vysvetlíme si, aké druhy úrokov poznáme, kde sa s jednotlivými typmi stretávame a na príkladoch si ukážeme, ako si vyrátať, koľko vám aká sadzba štandardne vynesie.

Vo všeobecnosti rozlišujeme dva typy úrokov:

 • jednoduchý (ang. simple interest),
 • zložený (ang. compound interest).

Uroky môžu byť ročné, ale aj polročné, kvartálne, mesačné či denné. Tieto obdobia predstavujú periodicitu, s akou sa investované peniaze zhodnocujú, teda úročia. Poďme si vysvetliť, ako fungujú a aké sú medzi nimi rozdiely. 

typy úročenia investícií, jednoducho a zložené úročenie

Jednoduchý úrok

Ako už názov napovedá, jednoduchý úrok je pomerne priamočiary a tomu zodpovedá aj jeho výpočet. Vo svete investičných produktov a rôznych typov sporenia je však pomerne zriedkavým javom, čo je, ako si nižšie vysvetlíme, pre investora iba dobré.

Pri jednoduchom úročení sa zhodnocuje iba istina – teda prvotný vklad. Aj keď si človek na produkte s týmto typom sadzby sporí napríklad päť rokov, tak úrok sa počítajú vždy iba zo sumy, ktorú vložil na samom počiatku. Najlepšie si to vysvetlíme na príklade.

Jednoduchý úrok – príklad

Peter vložil 1 000 € do produktu, na ktorom je jednoduchá úroková sadzba 2,5 % p. a. (= per annum, teda ročne), pričom investičný horizont je 5 rokov. Koľko bude mať na účte po uplynutí tejto doby? Koľko na konci každého roku?

Výpočet zhodnotenia (P = istina, R = úrok, N = obdobie): 

 • P * ( R / 100 ) * N
 • P = 1 000 €
 • R = 2,5 % sadzba (vo výpočtoch vždy vydelíme 100, teda použijeme číslo 0,025)
 • N = 5 rokov
 • 1 000 € * 0,025 * 5 = 125 €

Peter bude mať pri tomto druhu investície po piatich rokoch na účte 1 125 €. 

Ak sa chceme pozrieť na stav účtu na konci každého roka, vyzerá to takto (N1 predstavuje obdobie jedného roka):

 • úrok 1. roku = P * R * N1 = 1 000 € * 0,025 * 1 = 25 €. Na účte bude mať 1 025 €.
 • úrok 2. roku = P * R * N1 = 1 000 € * 0,025 * 1 = 25 €. Na účte bude mať 1 050 €.
 • úrok 3. roku = P * R * N1 = 1 000 € * 0,025 * 1 = 25 €. Na účte bude mať 1 075 €.
 • úrok 4. roku = P * R * N1 = 1 000 € * 0,025 * 1 = 25 €. Na účte bude mať 1 100 €.
 • úrok 5. roku = P * R * N1 = 1 000 € * 0,025 * 1 = 25 €. Na účte bude mať 1 125 €.

Na tomto rozklade je vidieť, že pri jednoduchom úroku sa úročí vždy iba istina, teda počiatočný vklad 1 000 €. Aj napriek tomu, že Peter má na účte po prvom roku už 1 025 €, úroková sadzba 2,5 % p. a. sa aplikuje iba na istinu, ktorú vložil na účet na samom začiatku.

Hovorovou rečou – pri jednoduchom úročení nedochádza k úročeniu úrokov. To je devízou zloženého úročenia.

typy úročenia investícií: jednoducho a zložené úročenie

Zložený úrok

Tento druh úročenia býva niekedy s nadsadením označovaný za ôsmy div sveta. Spravidla preto, lebo ľudia, ktorí mu spoľahlivo rozumejú sú v menšine a ešte menej je tých, ktorí si pri ňom vedia vyrátať výšku zhodnotenia. To je pomerne prekvapivé, pretože zložené úročenie je v oblasti investícií mimoriadne populárne a to či už hovoríme o dlhopisoch, akciách, alebo ETF

Kľúčovým rozdielom oproti jednoduchému úročeniu je skutočnosť, že pri zloženom sa úročí nielen istina, teda počiatočný vklad, ale aj periodické úroky z nej. Poďme si to opäť vysvetliť na príklade nášho investora Petra.

Zložený úrok – príklad

Peter vložil 1 000 € do produktu, na ktorom je zložená úroková sadzba 2,5 % p. a., pričom investičný horizont je 5 rokov. Koľko bude mať na účte po uplynutí tejto doby? Koľko na konci každého roku?

Výpočet zhodnotenia (P = istina, R = úrok, N = obdobie): 

 • P [ ( 1 + R ) N – 1 ] 
 • 1 000 € [ ( 1 + 0,025) 5 – 1 ] = 131,42 €

Peter bude mať pri tomto druhu investície po piatich rokoch na účte 1 131,42 €. 

Po jednotlivých rokoch to vyzerá takto:

 • úrok 1. roku (P1) = P * R * N1 = 1 000 € * 0,025 * 1 = 25 €. Na účte bude mať 1 025 €.
 • 2. roku (P2)  = P1 * R * N1 = 1 025 € * 0,025 * 1 = 25,63 €. Na účte bude mať 1 050,63 €.
 • 3. roku (P3)  = P2 * R * N1 = 1 050,63 € * 0,025 * 1 = 26,27 €. Na účte bude mať 1 076,90 €.
 • 4. roku (P4)  = P3 * R * N1 = 1 076,90 € * 0,025 * 1 = 26,92 €. Na účte bude mať 1 103,82 €.
 • 5. roku (P5)  = P4 * R * N1 = 1 103,82 € * 0,025 * 1 = 27,60 €. Na účte bude mať 1 131,42 €.

Tento príklad je pre účely výpočtu značne zjednodušený. Nekalkulujeme pri ňom s potenciálnymi vkladmi a výbermi a úroková sadzba je ročná a fixná. Vo svete investícií je takýto produkt pomerne zriedkavý. Oveľa častejšie sa môžete stretnúť s odhadovaným ročným výnosom, nie fixným a hoci aj denným úročením (napríklad pri rozumne zvolených ETF). Pre ilustráciu zloženého úročenia však takýto príklad postačuje.

Tip na čítanie: Čo čaká ETF a investorov v roku 2023?

Pri zloženom úroku sa po prvom roku úročí nielen istina, ale istina a zároveň prvoročné úroky. To isté platí pre tretí rok, štvrtý a tak ďalej. Z hľadiska ziskovosti je takáto investícia oveľa výhodnejšia, než sporenie s jednoduchým úrokom. 

S nadsadením by sme mohli povedať, že po prvom roku sa istina spolu so svojimi počiatočnými úrokmi stáva istinou druhého roku, tá potom s nasledujúcimi úrokmi istinou tretieho roku a tak ďalej. Zložené úročenie je teda investičným skvostom a na sile naberá časom. Ináč povedané, čím dlhšie sa vaše prostriedky zhodnocujú zloženým úročením, tým vyšší je potenciálny zisk.

S každým druhom investície je spojené riziko. Ak vám niekto sľubuje garantovaný výnos vo výške niekoľkých percent ročne, zbystrite pozornosť. Pri všetkých druhoch investícií môže nastať aj prepad a devalvácia vkladu, či už hovoríme o garantovaných fondoch, štátnych dlhopisoch, alebo spomínaných ETF. Pred akoukoľvek investíciou sa uistite, že rozumiete všetkým prípadným rizikám. 

 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Hľadáš ďalší zdroj príjmu? hľadáme nových kolegov do tímu!

Online webinár

Zaregistrovať sa
Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám