Ako sa posudzuje bonita? + 5 tipov, ako si ju zlepšiť

Hypotéky 11. marec 2021

Ak ste už niekedy žiadali v banke o úver, pravdepodobne ste sa nevyhli prevereniu vašej bonity. Čo všetko do bonity klienta vstupuje? Je možné si ju svojpomocne zlepšiť a zvýšiť tak šance na získanie pôžičky?

Čo to je bonita?

Bonita je často omieľaným slovom, predovšetkým v súvislosti s finančnými službami a produktami. Skloňuje sa predovšetkým pri hodnotení klienta, kedy rozhoduje o tom, či banka vo finále človeku úver poskytne, alebo nie. 

Pomôžme si na úvod definíciami z kodifikačných príručiek slovenského jazyka:

 • bonita – ekon., kvalita, hodnota niečoho daná prosperitou, efektívnosťou (Krátky slovník slovenského jazyka)
 • bonita – ekon., ukazovateľ al. hodnotenie vyjadrujúce dobré meno, dobrú obchodnú povesť podniku a jeho úveruschopnosť (Slovník súčasného slovenského jazyka)

Už z týchto definícií je jasné, kde leží ťažisko veci. 

rozpočet bonita

Ak to prenesieme do kontextu poskytovania finančných služieb, bonita je ukazovateľom, ktorý vypovedá o dôveryhodnosti a hodnote klienta (konkrétne úveruschopnosti, teda schopnosti splácať svoje záväzky). Jednoduchšie povedané, ide o pomyselnú stupnicu, na základe ktorej si banka povie, či vám žiadosť o úver schváli, alebo zamietne, prípadne v akej výške a s akou splatnosťou. Čím lepšia bonita, tým vyššia šanca úspechu.

Ide síce iba o jeden z viacerých faktorov, ktoré sa posudzujú pri pôžičkách, za to mimoriadne dôležitý. Bonita klienta totiž vypovedá totiž nielen o súčasnej hodnote klienta, ale berie do úvahy aj minulosť a predovšetkým prognózuje budúcnosť. Konkrétne schopnosť človeka splácať úver o rok, dva, desať.  

Bonita je komplexným faktorom, ktorý pozostáva z viacerých podmnožín. 

posudzovanie bonity

Čo tvorí bonitu a čo všetko do nej vstupuje?

Konkrétne kritéria hodnotenia bonity sa líšia od banky k banke. Preto sa môže v reálnom živote stať, že jedna žiadosť o úver zamietne, ale u druhej človek pochodí bez problémov. Sú však isté faktory, ktoré sú pre všetky banky spoločné, alebo aspoň mimoriadne podobné. 

Do bonity sa premietajú:

 • demografické a sociálne kritériá – vek, dosiahnuté vzdelanie, rodinný stav a počet detí.
 • základné pracovné charakteristiky – či je človek zamestnaný, kde, na aký typ pracovného úväzku a ako dlho.
 • výška príjmu – mimoriadne dôležitý faktor, okrem výšky je dôležitá aj pravidelnosť, t.j. či ide o dlhodobo stabilný príjem (napr. zo zamestnania, dôchodku, prenájmu), alebo kolísavý, nepravidelný (napr. pri SZČO v sezónnych odvetviach a pod.). Výška príjmu banke hovorí, či vôbec budete schopní na pravidelnej báze splácať úver.
 • výdavky – ak máte zriadený bankový účet v banke, od ktorej žiadate úver, tak tá si vie lepšie pozrieť a posúdiť aj počet a výšku vašich nákladov. Či už ide o pravidelné obstarávanie životných potrieb, poistky, sporenia, investície, alimenty, alebo splátky úverov (pozri aj ďalší faktor). Čím komplexnejší prehľad si banka vie urobiť o vašom cashflow (prehľad príjmov a nákladov v čase), tým presnejšie vie určiť vašu bonitu. 

čo ovplyvňuje bonitu

 • úverová história – faktor vypovedajúci o platobnej, resp. úverovej morálke, teda o tom, či a ako ste v minulosti splácali svoje finančné záväzky. Koľkokrát ste si požičali, či v súčasnosti máte aktívne úvery a podobne. Negatívny záznam v jednom z úverových registrov, ktorý môže pribudnúť kvôli omeškaniu či vynechaniu splátok, je pri žiadosti o úver od banky často STOPkou. 
 • aktuálna finančná a majetková situácia – faktor, do ktorého čiastkovo vstupujú aj predošlé kritériá. Komplexný pohľad na hospodárenie a súčasný finančný stav žiadateľa. Okrem už spomenutých kritérií tu vstupuje napr. aj vlastníctvo nehnuteľností a hnuteľného majetku, akcie, celková platobná disciplína, stav účtov.

Ako sa posudzuje bonita a ako si ju zvýšiť?

Banka posudzuje vašu bonitu nielen od momentu, kedy si podáte žiadosť o úver, ale dôležitý je pre ňu aj pohľad do minulosti. Predovšetkým s ohľadom na platobnú disciplínu, vývoj výšky vášho majetku a úverovú históriu. 

Všetky hodnotiace kritériá potom vstupujú do, nazvime to, interného algoritmu banky, ktorý následne určí bonitu žiadateľa. Vo finále sa teda finančný špecialista, zodpovedný za schválenie či odmietnutie žiadosti dozvie, či potenciálny klient bude schopný splácať svoje záväzky a či banke nehrozí poskytnutím úveru riziko. To spočíva predovšetkým v možnej strate platbyschopnosti na strane žiadateľa v budúcnosti. 

Ako si teda bonitu zvýšiť? Držte sa týchto odporúčaní:

 1. snažte sa udržať si pravidelný príjem – čím dlhodobejší a vyšší je váš pravidelný príjem, tým vyššiu bonitu máte. Ideálne je mať konštantný príjem, napr. zo zamestnania. Banka však skúma aj to, či nie ste vo výpovednej lehote, prípadne skúšobnej dobe. 
 2. splácajte svoje záväzky riadne a načas – vypovedá to o vašej platobnej morálke. Už aj jedna omeškaná splátka môže vašej bonite zasadiť tvrdú ranu, ktorá má za následok zamietnutia úveru. 
 3. stabilizujte svoj cashflow – je dobré mať príjmy a výdavky pod kontrolou a zabezpečiť ich relatívnu pravidelnosť, resp. stabilitu. Impulzívne nákupy či míňanie vo vysokých sumách, prípadne opakované výpadky príjmu vašej bonite uškodia.
 4. tvorte si finančnú rezervu – ak si viete pravidelne každý mesiac odložiť peniaze do tzv. železnej rezervy, vaša snaha nezostane nepovšimnutá. Aj úspora vám zvyšuje bonitu.
 5. prizvite spolužiadateľa či ručiteľa – pri žiadosti o úver môžete využiť aj tzv. inštitút spolužiadateľa, resp. ručiteľa. U tých sa však tiež skúma bonita. Ak však z hodnotenia vyjdú dobre, môžu vám vo finále zvýšiť šancu získať pôžičku.

ako si zlepšiť bonitu

Nakoľko úvery sú pre banky dominantným zdrojom príjmu, posudzujú bonitu naozaj prísne a zodpovedne. O to viac čase ekonomickej nestability, akú so sebou priniesla pandémia koronavírusu. To však neznamená, že sa nebudú v istých prípadoch snažiť vyjsť žiadateľom v ústrety.

Určite teda neurobíte chybu, ak sa na hodnotiace kritéria, prípadne na konkrétne návrhy na zlepšenia informujete priamo v banke. Finačný poradca vie zhodnotiť vašu situáciu a odporučiť vám, v ktorej banke o úver požiadať, aby ste predišli zamietavému stanovisku. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám