Odklad splátok v dôsledku pandémie sa pomaly končí. Aký bude mať dopad na bonitu klientov?

Hypotéky 2. február 2021

Mimoriadny zákon umožnil v rámci opatrení na zmiernenie dopadov pandémie odložiť si splátky úverov na 9 mesiacov. Niektorým žiadateľom o úver to však údajne spôsobilo problémy a niektorí stále nemôžu nebehnúť na režim štandardného splácania. Aké máte možnosti, ak naďalej nebudete môcť splácať?

Požiadali ste ešte v minulom roku o odklad splátok kvôli pandémii koronavírusu? Mimoriadny zákon, tzv. lex korona, priniesol túto možnosť už v apríli 2020. Záujemcovia si mohli jednorázovo odložiť splátky a to až na 9 mesiacov. To znamená, že prvým žiadateľom končí toto obdobie (ak ho využili v maximálnej možnej dĺžke) práve začiatkom roka 2021 a nabiehajú do štandardného režimu splácania. 

Patríte medzi nich aj vy? Prípadne zvažujete odklad splátok využiť prvýkrát až v roku 2021? Čo sa od prvej vlny pandémie zmenilo? Pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie kladené otázky. 

Odkladom splátok sme sa venovali počas prvej vlny pandémie. 

Odklad splátok v dôsledku pandémie počas roka 2020

Tzv. lex korona nadobudol účinnosť na Veľkú noc v apríli 2020. Tento zákon definoval pri odklade splátok viacero špecifík, z ktorých najdôležitejšie sú:

  • o odklad možno požiadať kedykoľvek počas trvania pandémie na území SR
  • na odklad vzniká zákonný nárok iba jedenkrát, viacnásobný odklad je na dobrej vôli veriteľa
  • týka sa splátkových úverov poskytnutých v bankách, lízingových spoločnostiach aj nebankovkách
  • v zmysle európskej legislatívy nemá odklad splátok negatívne vplývať na bonitu klienta, pôvodne iba v prípade úspešných žiadateľov do 31. decembra 2020, po novom až do 31. marca 2021

Práve posledný menovaný bod je mimoriadne dôležitý. Za štandardných podmienok možno vnímať odklad splátok ako faktor významne znížujúci bonitu klienta a tým pádom aj vznik negatívneho záznamu v tzv. úverovom registri. Žiadateľom však do kolónky dôvod pribudlo „v dôsledku pandémie“ a legislatívny rámec jasne definoval, že ich to nesmie v budúcnosti znevýhodňovať.

Takýchto schválených žiadateľov bolo v roku medzi domácnosťami cca. 11 % a medzi podnikmi zhruba 12 %. V prepočte to znamená, že približne každý desiaty Slovák, ktorý mal aktívny splátkový úver (teda nie napr. kreditnú kartu, kontokorent a podobne) využil zákonný nárok na odklad. 

Aj napriek tomu sa vyskytli situácie, kedy využitie odkladu splátok znamenalo neskôr zamietnutie úveru (pozrite si reportáž TV Markíza, začiatok od času 45:15). V tomto prípade to banka zdôvodnila interným rozhodnutím, ktoré nie je povinná klientovi zdôvodňovať. Vyplynulo však, že vplyv na zamietnutú žiadosť mal práve odklad splátok klienta počas prvej vlny pandémie. 

{CTA SECTION}

odklad splátok 2021

Hrozí pre odklad splátok v roku 2021 zhoršenie bonity? 

Ako sme už uviedli, pôvodne bol systém nastavený tak, že tento ústupok (žiaden negatívny záznam v úverovom registri) sa vzťahoval iba na úspešných žiadateľov v roku 2020. Aj vtedy, ak im samotný odklad skončí až začiatkom tohto roka. To by znamenalo, že žiadatelia po 1. januári 2021 by už čelili negatívnemu záznamu a to aj napriek tomu, že by tak urobili prvýkrát a v zmysle oprávneného nároku vyplývajúceho z tzv. lex korona.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), ktorým sa riadia aj banky združené v Slovenskej bankovej asociácii (SBA), však ešte na jeseň 2020 vydal usmernenie, ktorým túto „ochrannú lehotu“ predlžuje do 31. marca 2021. Zohľadňuje tak stále pretrvávajúce ekonomické dopady koronakrízy, zavreté prevádzky a plošný pokles tržieb a miezd. 

Podľa vyjadrenia ministra financií Eduarda Hegera by to malo platiť aj pre slovenské banky. Toto tvrdenie prišlo po rokovaní Ministerstva financií Slovenskej republiky a Slovenskej bankovej asociácie. K tejto diskusii a jej záverom vydala stanovisko aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá očakáva, že banky naozaj budú využívať mechanizmus odkladu splátok voči klientom benevolentne a do konca marca 2021 ich nebudú značiť do úverového registra.

Z vyjadrení SBA však vyplýva, že usmernenie EBA z jesene 2020 tlmočila členským bankám len vo forme odporúčania a vo finále je rozhodnutie v kompetencii finančného domu. Právne záväzný je pre banky totiž len tzv. lex korona a nie nové usmernenie. Až čast teda ukáže, ako budú banky ku žiadateľom o odklad pristupovať v prvých troch mesiacoch roka 2021.

{CTA SECTION}

odklad splátok koronavírus

Čo po skončení odkladu, resp. pri odklade splátok po 1. apríli 2021?

V ideálnom scenári by ste sa po skončení odkladu splátok mali vrátiť k štandardnému režimu splácania. Viacero vĺn opatrení a lockdownov však značne priškrtilo ekonomiku a veľa žiadateľov, z radov domácností aj podnikov, už teraz vie, že realita bude horšia.

Čo v prípade, ak nebudete môcť nabehnúť na klasické splátky?

Slovenské banky v tomto urobili ústretový krok a umožňujú klientom do 30. júna 2021 požiadať o individuálne riešenie. V praxi to znamená, že po skončení odkladu sa klient nevráti k štandardnému spôsobu splácania, ale k jeho upravenej forme. Tá môže mať podobu ďalšieho odkladu, nižších splátok prípadne nejakého preklenovacieho obdobia. Konkrétne riešenie vám už ponúkne banka, diskusiu však musíte iniciovať vy. 

Ešte len plánujete požiadať o odklad splátok? 

Pandémia tak skoro, zdá sa, neskončí a odklad splátok je teda stále lákavým a ekonomicky schodným riešením pre mnohých dlžníkov. Ak sa pravidlá nezmenia a vy plánujete žiadať o odklad splátok po 1. apríli 2021, mali by ste myslieť na to, že:

  • potenciálne vám už pribudne negatívny záznam v úverovom registri, čo môže znížiť vaše šance na získanie úverov v budúcnosti
  • ak ste už žiadali v roku 2020 počas prvej vlny, nevzniká vám automaticky nárok na ďalšiu zákonom garantovanú žiadosť v roku 2021 (banky však majú aj vnútorné pravidlá na odklady, ale tie budú s najväčšou pravdepodobnosťou už menej výhodné)
  • o odklad splátok by ste mali žiadať naozaj len vtedy, ak je absolútne nevyhnutný k vášmu fungovaniu

{CTA SECTION}

čo bude s odloženými splátkami v apríli 2021

Aj napriek vakcinácií a opatrne optimistickým prognózam je príliš skoro odhadovať, ako na tom budú Slováci čo sa týka platbyschopnosti v roku 2021. Na stole je teda aj možnosť, že vláda pristúpi k ďalšiemu záchrannému balíčku, ktorý potenciálne vnesie svetlo aj do oblasti odkladu splátok.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám