Chystáte sa žiadať o hypotéku? Toto sú príjmy, ktoré banky akceptujú

Hypotéky 23. júl 2021

Pravidelný a stabilný príjem je pri žiadosti o hypotéku nevyhnutnosťou. Dôležité je aj z akého zdroja tento príjem plynie a v akej výške. Nie všetky totiž banky pri žiadaní o financovanie kúpy nehnuteľnosti akceptujú.

V prípade, ak chcete byť úspešní pri žiadosti o hypotéku, je potrebné mať pravidelný príjem. Aké druhy príjmu však banka pri posudzovaní žiadosti akceptuje a ktoré naopak nie? Pozrite si prehľad jednotlivých príjmov, aj doklady potrebné k ich dokladovaniu.

aké príjmy banky akceptujú pri žiadosti o hypotéku

Príjem zo závislej činnosti na Slovensku

Príjem zo závislej činnosti na Slovensku, teda z pracovného pomeru, je vôbec najjednoduchší druh príjmu pre žiadateľov o hypotéku. Osoby zamestnané na trvalý pracovný pomer musia splniť pri žiadosti o hypotéku len 1 dôležitú podmienku – pracovný pomer musí trvať dlhšie ako 3 mesiace, pričom banka posudzuje priemerný príjem za posledných 6 mesiacov.

Príjem zo závislej činnosti vo väčšine prípadov nie je potrebné banke dokladovať. Overí si ho vo vlastnej réžií na Sociálnej poisťovni. Výnimku tvoria nasledujúce situácie:

·   žiadosť o hypotéku pre mladých,

·   príjem nie je možné overiť na sociálnej poisťovni (napr. polícia).

Príjem zo závislej činnosti zo zahraničia

Okrem príjmu z pracovného pomeru na Slovensku akceptuje banka aj príjem z pracovného pomeru v zahraničí. Pre tento druh príjmu však platia o niečo prísnejšie podmienky – pracovný pomer musí trvať minimálne 6 mesiacov (niektoré banky môžu vyžadovať aj viac). Keďže výšku príjmu zo zahraničia si nemá banka ako overiť, žiadateľ je povinný tento druh príjmu dokladovať potvrdením o výške príjmu.

Príjem SZČO

V prípade žiadateľa o hypotéku živnostníka je dôležité, aby jeho živnosť existovala v predchádzajúcom roku minimálne 6 mesiacov, niektoré banky môžu vyžadovať až celý rok. Výšku príjmu živnostník dokladá daňovým priznaním za predchádzajúce daňové obdobie a doložením dokladu preukazujúceho príjem za obdobie, ktoré nie je súčasťou daňového priznania.

Mesačný príjem živnostníka sa následne určí ako základ dane z posledného daňového priznania mínus daň a následne delené 12. Príjem zo zahraničnej živnosti banky neakceptujú.

Aby banka pri žiadosti o hypotéku akceptovala príjem SZČO je dôležité, aby žiadateľ živnostník nemal dlhy voči žiadnej zo štátnych inštitúcií.

Príjem spoločníka / konateľa s.r.o.

V prípade žiadosti o hypotéku u spoločníka alebo konateľa s.r.o. je rozhodujúce, či je táto osoba jediným vlastníkom spoločnosti, alebo je vlastníkov viac, nakoľko zakaždým sa príjem spoločníka /konateľa pri žiadosti o hypotéku dokladuje inak. Zároveň banky požadujú, aby bola doba podnikania s.r.o. minimálne jeden rok, v ideálnom prípade aspoň dva roky.

Jediný vlastník s.r.o.

V prípade jedného vlastníka spoločnosti posudzuje banka ako príjem pri žiadosti o hypotéku 10 % z obratu spoločnosti, pričom podmienkou je kladné daňové priznanie. Klient dokladuje výšku príjmu daňovým priznaním spoločnosti za posledné zdaňovacie obdobie, potvrdením o daňovej povinnosti spoločnosti a dokladom preukazujúcim obrat za obdobie, ktoré nie je zahrnuté v daňovom priznaní.

Viacero spoluvlastníkov s.r.o.

V prípade, ak je žiadateľ spoluvlastníkom s.r.o. alebo vlastníkom viacerých s.r.o., dokladuje svoj príjem banke ako fyzická osoba prostredníctvom daňového priznania za posledné daňové obdobie a potvrdením o daňovej povinnosti.

Ak má klient príjem zo zisku len z jednej spoločnosti, z ktorej spoluvlastní minimálne 50 % môže tento príjem doložiť prostredníctvom dokladu o prevode rozdeleného zisku za predchádzajúci kalendárny rok, daňovými výkazmi firmy, zápisnicou z valného zhromaždenia o prerozdelení čistého zisku.

akceptované príjmy pri žiadosti o hypotéku

Príjem z dôchodku

Aj jednotlivé typy dôchodkov (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký dôchodok), ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa rátajú do pravidelného príjmu, ktorý je posudzovaný u žiadateľa o hypotéku. Niektoré banky však akceptujú len plný invalidný dôchodok, čiastočný nie.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti

Za akceptovateľný príjem banky považujú aj príjem z prenájmu nehnuteľnosti, a to v prípade, ak je tento príjem riadne zdokladovaný. To znamená, že banka tento druh príjmu akceptuje len v prípade, ak bol zahrnutý v daňovom priznaní za predchádzajúci rok.

Materské / rodičovský príspevok

V prípade, ak o hypotéku žiadajú manželia /partneri, z ktorých jeden je zamestnaný a druhý sa stará o dieťa, banka akceptuje ako príjem aj materské, resp. rodičovský príspevok. Tento príjem by mal byť ideálne poukazovaný bezhotovostne na účet a vďaka tomu doložiteľný prostredníctvom výpisu z účtu. Niektoré banky môžu vyžadovať aj potvrdenie z úradu práce a rodný list dieťaťa.

Diéty a cestovné náhrady

Aj príspevok na diéty či cestovné náhrady, ktorý dostávate od zamestnávateľa, uznávajú mnohé banky ako akceptovateľný príjem. Dôležité je, aby bol tento príjem poukazovaný na váš bankový účet. Banke ho budete následne dokladovať potvrdením o vyplatených diétach a výpisom z účtu.

Doktorandské štúdium – štipendium doktorandov

Taktiež príjem z doktorandského štúdia banky umožňujú akceptovať ako príjem pri posudzovaní žiadosti o hypotéku. Tento druh príjmu sa dokladuje prostredníctvom potvrdenia o doktorandskom štúdiu a výpisom z účtu s vyplateným štipendiom za posledných 6 mesiacov.

Aké príjmy banka pri žiadosti o hypotéku neakceptuje? 

Kým niektoré banky uznávajú pri žiadosti o hypotéku aj príjem z dohôd, opatrovateľský príspevok či výživné, iné nemusia akceptovať ani všetky vyššie uvedené príjmy. To, ktoré druhy príjmov banka akceptuje pri posudzovaní pravidelného príjmu žiadateľa o hypotéku, a za akých podmienok, závisí od konkrétnej banky. 

Nemáte istotu, či bude váš príjem dostatočný na získanie hypotéky? Ozvite sa nám a poradíme. Máme prehľad o aktuálnych podmienkach všetkých slovenských bánk. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám