Hypotéka pre mladých: Podmienky a informácie, ktoré musíte poznať

Hypotéky 6. február 2020

Aké podmienky musíte splniť, aby ste si mohli splniť svoj sen o vlastnom bývaní pomocou zvýhodneného úveru na bývanie pre mladých?

Hypotéka pre mladých je zvýhodnený úverový produkt, ktorý za určitých podmienok môžu využiť mladí ľudia, ktorí uvažujú o kúpe vlastného bývania. Viete, akým podmienkam musíte vyhovieť, aby ste si mohli splniť svoj sen o vlastnom bývaní pomocou tohto zvýhodneného úveru na bývanie?

Hypotéka pre mladých má na našom hypotekárnom trhu dlhú tradíciu. No hoci tento produkt využívajú mladí ľudia už niekoľko rokov,  počas posledných dvoch rokov nastalo viacero zmien, ktoré získanie hypotéky pre mladých a aj jej výhodnosť, zásadne ovplyvnili.

Prvou zmenou, ktorá sa okrem iných úverových produktov dotkla aj hypotéky pre mladých, bolo zavedenie regulácií úverových podmienok zo strany Národnej banky Slovenska. Druhým, nemenej zásadným krokom, bolo zrušenie štátneho príspevku pre mladých.

hypotéka pre mladých podmienky

Podmienky hypotéky pre mladých 2020

Žiadateľ (v prípade viacerých žiadateľov každý z nich), ktorý chce získať hypotéku pre mladých, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

1. Vek žiadateľa

Hypotéka pre mladých je určená osobám vo veku od 18 do 35 rokov. Veková hranica musí byť splnená ku dňu podania žiadosti o úver, to znamená, že žiadateľ môže podať žiadosť najneskôr deň pred dovŕšením 36 roku života.

V prípade, ak žiadateľ sám nespĺňa určenú bonitu potrebnú pre získanie úveru a môže ju splniť len s prizvaním ručiteľa, ten vekovú hranicu spĺňať nemusí.

2. Výška príjmu žiadateľa

Výška príjmu žiadateľa (súhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov) nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádzal roku uzatvorenia úverovej zmluvy.

V prípade viacerých žiadateľov sa hranica príjmu upravuje o ich násobok, to znamená, že v prípade 2 žiadateľov ich príjem nesmie prekročiť 2,6 násobok, v prípade 3 žiadateľov 3,9 násobok atď.

3. Účel využitia úveru

Hypotéka pre mladých je úver určený na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu tuzemských nehnuteľností. V prípade využitia úveru na bývanie pre mladých je preto potrebné banke dokladovať využitie finančných prostriedkov. Získať zvýhodnenú hypotéku pre mladých bez účelu nie je možné. Hypotéku pre mladých taktiež nie je možné využiť na nadobudnutie pozemku a refinancovanie alebo konsolidáciu už existujúcich úverov.

hypotéka pre mladých podmienky

4. Maximálny limit úveru

Maximálna výška hypotéky na bývanie pre mladých je 50 000 €, pričom celková výška hypotéky môže predstavovať maximálne 70 % hodnoty nehnuteľnosti.

Príklad výpočtu hypotéky pre mladých

Maximálna výška hypotéky pre mladých je 50 000 €, to ale neznamená, že hypotéku v tejto výške môžu získať všetci žiadateľa. Pri výpočte maximálnej výšky hypotéky, ktorú je možné žiadateľovi poskytnúť, musí banka zohľadniť viacero podmienok:

  • objem hypotéky v pomere k cene nehnuteľnosti nemá prekročiť 70 % ,

  • žiadateľovi musí po odpočítaní výdavkov od mesačného príjmu ostať rezerva 30 % (výnimka pre mladých, ktorú môže banka udeliť maximálne v 5 % poskytnutých úverov, inak platí rezerva 40 %),

  • celkový dlh dlžníka nemá prekročiť osemnásobok jeho ročného príjmu.

Vypočítať si orientačnú výšku hypotéky, ktorú môžete získať, výšku mesačnej splátky či zaplatených úrokov môžete aj u nás prostredníctvom hypotekárnej kalkulačky. Zároveň si porovnáte ponuky slovenských bánk a vyberiete tú najvýhodnejšiu. 

Rozdiel medzi štátnym príspevkom a daňovým bonusom

Do roku 2018 boli hypotéky pre mladých známe v súvislosti s poskytovaním štátneho príspevku. Išlo o bonus, ktorí dlžníkom počas 5 rokov zabezpečil zníženie úrokovej sadzby hypotéky až o 3 %.

Ponuka jednotlivých bánk sa však často napriek jednotným úrokovým sadzbám a podmienkam štátneho príspevku líšila, a preto Ministerstvo financií pristúpilo k zrušeniu poskytovania štátneho príspevku a nahradilo ho novým zvýhodnením – bonusom na zaplatené úroky.

Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje daňové zvýhodnenie, ktoré si môže počas 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, uplatniť dlžník splácajúci hypotéku pre mladých. Každý rok si tak môže znížiť svoju daň o odpočítateľnú položku v hodnote 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne do výšky 400 eur.

hypotéka pre mladých podmienky

Vlastné bývanie je snom väčšiny mladých ľudí. Napriek tomu, že hypotéka pre mladých ho robí dostupnejším, predtým, ako sa rozhodnete požiadať o jej získanie, nezabudnite si ju dobre premyslieť. Predsa len, ide o záväzok na dlhé roky. Pustiť sa do kúpy bývania a hypotéky bezhlavo, by sa vám oplatiť nemuselo. Premyslite si preto najskôr svoje finančné možnosti, porovnajte si ponuku viacerých bánk a svoje nové hniezdočko vyberajte s rozumom.

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám