Nezabúdajte na pravidelnú revíziu kotla a čistenie komína

Poistenie 29. november 2021

Vedeli ste, že plynový kotol zo zákona musí prejsť každoročnou revíziou a každý tretí rok odbornou skúškou? Každoročná revízna povinnosť sa vás týka aj vtedy, keď máte v rodinnom dome komín.

Kúrite si v dome vlastným plynovým kotlom? Vedeli ste, že zo zákona musí prejsť každoročnou revíziou a každý tretí rok odbornou skúškou? Nejde len o bezpečnostný aspekt, prehliadka je dôležitá aj kvôli odstráneniu zbytočných výdavkov v dôsledku zanedbanej údržby. Každoročná revízna povinnosť sa vás týka aj vtedy, keď máte v rodinnom dome komín. V niektorých prípadov sú kontroly potrebné aj častejšie. Na dodržiavanie kontrol mimoriadne dôsledne dbá aj vaša poisťovňa. 

Revízia kotla a čistenie komína – ako často?

Revízia plynového kotla a čistenie komína je potrebné každoročne. Nejde o výmysel správcovských spoločností a firiem, pre ktoré sú kontroly biznisom. Túto povinnosť stanovuje Zákon č. 314/2001 Z. z., zákon o ochrane pred požiarmi a Vyhláška č. 401/2007 Z. z., ktorá v § 20 stanovuje minimálne lehoty čistenia a kontroly komína. 

čistenie komína

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za 

  • 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 
  • 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, 
  • 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

  • 2 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 
  • 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

V prípade, ak máte podozrenie, že komín či kotol nefungujú optimálne, určite zavolajte odborníka na revíziu aj vtedy, ak ešte od poslednej povinnej kontroly neprešlo 12 mesiacov. Platí, že bezpečnosť je nadovšetko a aj na prvý pohľad banálna záležitosť sa vám môže vypomstiť. 

Ako prebieha revízia kotla či komína?

Podstata revízie je rovnaká – zistiť, či zariadenie funguje optimálne, či nehrozí riziko požiaru a či nevznikajú zbytočné náklady spojené s neefektívnym využívaním.

  • Súčasťou revízie kotla sú zvyčajne: kontrola celkového stavu a funkčnosti bezpečnostných prvkov, kompletné vyčistenie, kalibrácia a nastavenie a tlakové skúšky.
  • Súčasťou revízie komína sú zvyčajne: diagnostika a kontrola spalinovej cesty, kontrola pripojených zariadení (piecka, krb a podobne), vyčistenie komína.

revízia kotla

Po absolvovaní zákonnej revízie od profesionála dostanete správu o vykonaní. Tá hovorí o tom, či je zariadenie vyhovujúce na ďalšie používanie, alebo sú potrebné úpravy či oprava. Okrem toho by ste v tejto správe mali nájsť aj odporúčania, ako zefektívniť využívanie kotla tak, aby vám nestúpala spotreba. Môžete sa napríklad dozvedieť, že kotol máte zbytočne predimenzovaný a platíte priveľa. 

Prečo je revízia dôležitá?

Podľa údajov Ministerstva vnútra, v roku 2020 spôsobila porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov 576 požiarov z celkového počtu 8356 požiarov, čo je takmer 7 %. Revízia kotla a čistenie komína je pritom otázka pár desiatok eur. 

Bezpečnosť

Aj tenká vrstva usadených sadzí v komíne je rizikom, nakoľko v prípade požiaru môže rýchlo vzplanúť a dosiahnuť až tisícstupňovú teplotu. Rovnako kotly, ak nie sú udržiavané a monitorované, predstavujú isté bezpečnostné riziko. Pravidelnou revíziou tieto hrozby minimalizujete. Pamätajte na to, že iba certifikovaný odborník dokáže odhaliť závady, z ktorých mnohé môžu byť skryté.

Úspora spotrebovaných energií

Nesprávne nadimenzovaný kotol sa môže odraziť na vyššom účte, nehovoriac o tom, že zvyčajne nekúri dostatočne. Súčasťou hodnotiacej správy by mali byť aj konkrétne odporúčania technika, ktorých aplikovaním dokážete znížiť spotrebu energií.

vykurovacia sezóna bezpečnosť

Bez revíznej správy poisťovňa neuhradí škodu spôsobenú požiarom 

Ak máte domácnosť poistenú proti požiaru a nedajbože dôjde k škodovej udalosti, doklad o vykonaní revízie bude mať pre vás cenu zlata. Bez neho totiž poisťovňa nespustí plnenie. Nebude jej stačiť doklad o tom, že ste si komín svojpomocne vyčistili, prípadne že ste kotol skontrolovali a zdal sa byť bez problému. Práve naopak, ak nebudete mať doklad, hrozí vám dokonca aj pokuta za zanedbanie svojich povinností.

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti proti požiaru

Ak máte v domácnosti plynový kotol či komín, určite by ste mali mať poistenie proti požiaru. Hoci dbáte na pravidelné čistenie a revízie,  hrozbu požiaru spôsobujú aj iné faktory, napríklad poškodenie zariadenia, alebo neodborný zásah. Ak príde k požiaru, potrebujete byť chránení. V priebehu okamihu môžete prísť o strechu nad hlavou, opatrnosti teda nikdy nie je dosť.

Dobrou správou je, že poistenie proti riziku požiaru je súčasťou štandardného krytia pri poistení domácnosti a nehnuteľnosti. Požiar si totiž nevyberá a ničí všetko, čo mu stojí v ceste.

ako často čistiť komín a ochrana proti požiaru

Pozor, poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti sa nevzťahujú na celý majetok.Poisťovňa vám však v prípade nešťastia preplatí len škodu na majetku, na ktorý sa vzťahuje krytie:

  • poistenie nehnuteľnosti – vzťahuje sa na pevné súčasti domu, teda steny, okná, dvere, zárubne, podlahu a podobne,
  • poistenie domácnosti – vzťahuje sa na vybavenie, spotrebiče, techniku, nábytok, šperky, dekorácie a podobne.

Výška poistnej sumy sa odvíja od veľkosti a dispozícií domácnosti, t.j. bytu alebo domu (v prípade poistenia nehnuteľnosti), a od celkovej hodnoty poisteného majetku (v prípade poistenia domácnosti). Presnú poistnú sumu si viete stanoviť vy, nemusí vychádzať iba z kalkulácie poisťovne, ale môže byť aj vyššia.

Pozor na podpoistenie, ak už máte poistenie uzavreté dlhšiu dobu. 

Štandardne sa poplatok za poistenie nehnuteľnosti a domácnosti pohybuje iba v horizonte niekoľkých desiatok eur ročne (najmä, ak platíte jednorazovo a nie kvartálne či mesačne). To je určite malá cena za pocit istoty, že v prípade nešťastia máte záchranný finančný vankúš, na ktorý sa môžete spoľahnúť. 

 

Ak chcete mať v domácnosti pekne teplo a nechcete sa zbytočne vystavovať riziku požiaru, určite povinné revízie nezanedbajte. Svoj majetok chráňte pred požiarom aj vhodne nastaveným poistením. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Hľadáš ďalší zdroj príjmu? hľadáme nových kolegov do tímu!

Online webinár

Zaregistrovať sa
Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám