Dovoz auta zo zahraničia – postup krok za krokom

Poistenie 27. február 2022

Pripravili sme pre vás prehľadného sprievodcu, ktorý vás prevedie dovozom auta od jeho výberu až po úspešné prihlásenie na Slovensku.

Dovoz auta zo zahraničia je obľúbený spôsob kúpy ojazdeného auta. Predsa len, ponuka áut, ktoré prichádzajú do úvahy, je tak o niečo širšia, a autá sú často menej používané ako predávané jazdené autá u nás. No okrem zaujímavých ponúk prináša dovoz auta zo zahraničia aj rôzne špecifiká či nástrahy. A tie môžu najmä neskúsenému človeku poriadne zamotať hlavu a kúpu auta aj poriadne predražiť. Pripravili sme pre vás prehľadného sprievodcu, ktorý vás prevedie dovozom auta od jeho výberu až po úspešné prihlásenie na Slovensku.

Odkiaľ Slováci dovážajú najviac jazdených áut?

Podľa spoločnosti carVertical najviac uprednostňujeme Nemecko. Je to najmä kvôli cene, výbave, ktorú za ňu kupujúci dostane a stavu vozidla. V závese za Nemeckom je susedná Česká republika, pri ktorej navyše odpadá jazyková bariéra. Treba však povedať, že spoločnosť má k dispozícii iba dáta za dovezené autá, ktoré prešli u nej kontrolou za posledné 2 roky. 

odkiaľ nakupujeme jazdené autá

Zdroj: carvertical.com

Výber auta na dovoz

S výberom auta sa netreba unáhliť. Predtým, ako sa vydáte pre svoje vysnívané auto, si najskôr poriadne preskúmajte dostupné možnosti. Stanovte si kritéria, ktoré by malo vaše nové auto splniť a zbytočne z nich nepoľavujte. Zamerajte sa na cenu, počet najazdených kilometrov, výbavu aj celkový stav auta.

Následne preskúmajte inzerciu predávaných áut v krajine, odkiaľ plánujete auto doviesť a vytipujte si viacero áut, ktoré by prichádzali do úvahy.

Predtým, než vycestujete pre svoje vysnívané auto si môžete vyskúšať obdobné vozidlo u nás. Zhodnotíte tak svoj pocit jazdy na konkrétnom modeli auta a vyhnete sa tomu, že pôjdete stovky kilometrov pre auto, v ktorom sa nakoniec nebudete cítiť komfortne.

Kúpa auta v zahraničí

Miesto kúpy auta ovplyvní celkové náklady na jeho dovoz. Do úvahy totiž okrem kúpnej ceny a financií potrebných na prihlásenie musíte brať aj náklady spojené s prepravou auta na Slovensko. A sem spadá cesta po auto aj cesta späť. Platí tu preto jednoduchá rovnica – čím bližšie vaše vysnívané auto bude, tým nižšie budú celkové náklady za jeho dovoz.

Úplne ideálne je, ak si na jednej trase vyberiete viacero možných áut. Je tak vyššia pravdepodobnosť, že niektoré z nich splní vaše očakávania a nevrátite sa domov naprázdno. Áno, aj to sa môže stať. Preto je vždy lepšie ísť rovno za viacerými autami, ktoré by sa však z pohľadu šetrenia nákladov nemali nachádzať ďaleko od seba.

odkiaľ doviezť jazdené auto

Preprava auta na Slovensko

V rámci prepravy kúpeného auta na Slovensko máte dve základné možnosti – preprava auta na vozíku alebo absolvovanie cesty novým autom. Oba spôsoby majú svoje pre a proti.

Absolvovanie cesty novým autom

Pri tomto spôsobe prepravy nezabudnite počítať s tým, že všetky náklady na spiatočnú cestu (benzín, diaľničné poplatky...) bude potrebné počítať dvakrát. Taktiež je dôležité, aby ste pre auto išli dvaja šoféri, nakoľko niekto bude musieť odviesť domov aj auto, ktorým ste išli do zahraničia.

Vozidlo, ktorým cestujete domov, môže byť potrebné vybaviť tzv. prenosnými značkami. S týmito značkami zároveň získate aj poistku auta na vaše meno. Spôsob vybavenia prevozných značiek sa líši v závislosti od konkrétnej krajiny.

Pri odchode s vozidlom na Slovensko by ste mali mať nasledujúce doklady:

 • kúpno-predajnú zmluvu, faktúru alebo darovaciu zmluvu k vozidlu,
 • doklad o odhlásení,
 • technický preukaz vozidla,
 • prevozné značky,
 • protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole.

Preprava dovozového auta vozíkom

Tento spôsob prepravy sa používa najmä v prípadoch, kedy je zo zahraničia kupované auto bez platných papierov. Na prvý pohľad sa totiž môže zdať byť výhodnejší, no komplikuje ho fakt, že vozík na auto nie je možné použiť s ľubovoľným osobným vozidlom.

dovoz jazdeného auta zo zahraničia

Prihlásenie dovezeného auta na Slovensku

Po tom, ako ste sa so svojím vytúženým autom dostali domov, vás čakajú posledné, no o to zložitejšie vybavovačky – prihlásenie dovezeného auta. Svoje nové vozidlo ste povinní prihlásiť najneskôr do 30 dní od jeho dovozu.

Celý tento proces môžeme zhrnúť do šiestich krokov:

1. Vybavenie úradných prekladov dokladov

Ako prvý krok pri registrácii dovezeného auta je potrebné vybaviť úradne overený preklad technického preukazu vozidla, prípadne aj kúpno-predajnej zmluvy, ak ste ju podpísali len v cudzom jazyku. Ušetriť náklady potrebné na preklad zmluvy je možné vyhotovením dvojjazyčnej verzie kúpno-predajnej zmluvy.

Cena prekladov závisí od cenníka konkrétneho prekladateľa. Jeho výber je čisto vo vašej kompetencii.

2. Kontrola originality

Ďalším krokom je absolvovanie kontroly originality vozidla. V rámci tejto kontroly sa vykonáva kontrola originality auta meraním a nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla, alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov stanovených právnymi predpismi.

Prihlásiť je možné len auto, ktoré vyjde z tejto kontroly so záverom: spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Poplatok za kontrolu originality závisí od konkrétneho auta. Ceny začínajú od približne 70 €.

3. Technická a emisná kontrola

Keďže prihlásiť do evidencie je možné len vozidlo, ktoré je technicky spôsobilé na premávku po cestných komunikáciách, pred prihlásením auta je potrebné absolvovať aj technickú a emisnú kontrolu. Keďže tieto kontroly sa vykonávajú na rovnakom pracovisku ako kontrola originality je možné absolvovať ich aj v priebehu jedného dňa v rámci jednej návštevy.

Novú technickú a emisnú kontrolu je možné nahradiť aj prekladom dokumentov a technickej a emisnej kontrole vykonanej v zahraničí. Tento preklad však bude pravdepodobne vyšší, než náklady na novú kontrolu.

Poplatok za technickú kontrolu, je v závislosti od vozidla, cca okolo 40 € a za emisnú kontrolu cca 30 €.

Na rozdiel od bežnej technickej a emisnej kontroly pri týchto kontrolách nedostanete hneď nálepky na sklo a papiere. Po prihlásení vozidla do evidencie je potrebné sa pre ne vrátiť.

ako prihlásiť dovezené auto zo zahraničia

4. Uzavretie povinného zmluvného poistenia

Pred prihlásením vozidla by ste už mali mať k dispozícii  potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Porovnať a uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie si za 5 minút komfortne a rýchlo môžete cez náš porovnávač a zjednávač povinného zmluvného poistenia kliknutím na tento odkaz.V mnohých poisťovniach je možné uzatvoriť povinné poistenie hneď po dovoze vozidla len na základe VIN čísla vozidla. Inde bude poistenie možné až potom, ako máte za sebou všetky predchádzajúce kontroly.

5. Prihlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte

Po absolvovaní všetkých povinných kontrol je možné konečne prihlásiť vaše nové auto do evidencie vozidiel.

Pri prihlásení je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy,
 • doklad okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia; tento doklad sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a § 115 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla,
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Výška poplatku za prihlásenie auta závisí od konkrétneho modelu a veku auta. V praxi tak môže ísť o niekoľko desiatok, ale aj tisícky eur.

6. Administratívna technická a emisná kontrola

Po úspešnom prihlásení dovezeného vozidla do evidencie je ešte potrebné zájsť opäť na stanicu technickej a emisnej kontroly pre nálepky na auto o vykonaní kontroly.

Tento úkon vás bude stáť okolo 20 eur.

dovoz auta zo zahraničia

Hoci auta z dovozu lákajú výhodnými cenami, netreba zabúdať na poplatky spojené s administratívou potrebnou na prihlásenie vozidla do evidencie. Zároveň v niektorých prípadoch môže byť potrebné platiť aj DPH, či pri dovoze z krajín mimo EÚ, napríklad USA, sa môžete stretnúť s chýbajúcou európskou homologizáciou vozidla. Dovoz auta zo zahraničia je preto úkon, do ktorého sa neoplatí púšťať bez rozmyslu, inak sa môže nečakane predražiť. 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám