Investovanie pri vysokej inflácii. Viete, kto je dividendový aristokrat?

Investovanie 11. máj 2023

Správne zvolená investičná stratégia môže prinášať zaujímavé zhodnotenie prostriedkov. Vždy však nesie so sebou istú mieru rizika. V časoch vysokej inflácie a nestability na trhu preto investori hľadajú spôsoby, ako diverzifikovať svoje portfólio do bezpečnejších a stabilnejších možností.

Jedným z nich je investovanie do dividendových aristokratov. Pre aký typ investora je vhodná táto stratégia a akú časť portfólia je vhodné mať investované do dividendových aristokratov? 

Aká spoločnosť sa môže považovať za dividendového aristokrata?

Pojmom dividendový aristokrat označujeme spoločnosť, ktorá sústavne zvyšuje výplatu dividend akcionárom najmenej 25 po sebe nasledujúcich rokov. Niektorí špecialisti na dividendových aristokratov ich hodnotia aj podľa veľkosti spoločnosti a jej hodnoty na trhu.

Všetky spoločnosti sa nachádzajú v indexe S&P 500, ktorý monitoruje 500 najväčších verejne obchodovaných amerických firiem. Ku koncu apríla 2023 je v indexe 67 dividendových aristokratov. Ich spoločným znakom je, že sú to zvyčajne veľké, dobre etablované spoločnosti s dlhou históriou ziskovosti a silným konkurenčným postavením vo svojom odvetví. 

Stratégia investovania do dividendových aristokratov sa často používa ako spôsob ochrany  peňazí pred vplyvom vysokej inflácie. Tieto spoločnosti majú tendenciu mať stabilný a predvídateľný peňažný tok, ktorý im umožňuje pokračovať vo vyplácaní a zvyšovaní dividend aj v období inflácie. Okrem toho mnohí dividendoví aristokrati pôsobia v odvetviach, ktoré sú menej ovplyvnené ekonomickými cyklami, čo môže poskytnúť určitý stupeň stability a predvídateľnosti cien akcií.

dividendový aristokrat veľká korporácia

Príklady dividendových aristokratov

  • Procter & Gamble - dividendy vyplácajú 66 rokov za sebou
  • Coca-Cola - dividendy vyplácajú 60 rokov za sebou
  • Colgate-Palmolive - dividendy vyplácajú 60 rokov za sebou
  • Johnson & Johnson - dividendy vyplácajú 60 rokov za sebou
  • Pepsi Co. Inc - dividendy vyplácajú 49 rokov za sebou
  • Walmart - dividendy vyplácajú 49 rokov za sebou
  • McDonald's Corporation - dividendy vyplácajú 45 rokov za sebou

Tieto spoločnosti majú dlhú históriu zvyšovania svojich dividend, silnú rozpoznateľnosť značky i produktov a stabilnú finančnú výkonnosť. Podniky majú zámer aj schopnosť vyplácať akcionárom z roka na rok rastúce dividendy. Napriek pandémii i ekonomickej neistote bola výkonnosť dividendových aristokratov pomerne silná a mnohí naďalej zvyšovali svoje dividendy a poskytovali investorom solídne výnosy. 

Aj keď sú dividendoví aristokrati vo všeobecnosti považovaní za investície s relatívne nízkym rizikom, ani tieto spoločnosti nie sú absolútne imúnne voči poklesom trhu alebo iným ekonomickým faktorom, ktoré môžu ovplyvniť ceny ich akcií. 

Výhody

Nevýhody

pravidelný príjem v podobe dividend

nižší potenciál kapitálového zisku v porovnaní s rizikovejšími investíciami

potenciál kapitálového zisku

nižší potenciál rastu dividendovej mzdy v porovnaní s mladšími, rýchlo rastúcimi spoločnosťami

vysoká finančná stabilita spoločností

 

menej náchylné na kolísanie cien akcií v porovnaní s ostatnými typmi akcií

 

 

investovanie dividendoví aristokrati

Stratégia investovania do dividendových aristokratov

Jedným zo strategických prístupov k začleneniu dividendových aristokratov do investičného portfólia je použiť ich ako obrannú zložku. Tento typ defenzívnych investícií má tendenciu podávať dobré výkony v časoch trhovej neistoty. Pridaním dividendových aristokratov do portfólia môžu investori znížiť celkové riziko portfólia a získať určitý stupeň stability počas období turbulencií na trhu.

Príklad

Investor má portfólio pozostávajúce z rastových akcií a iných investícií s vyšším rizikom. Obáva sa možného dopadu rastúcej inflácie na svoje portfólio a chce pridať defenzívny komponent na zníženie rizika. Pridaním spoločností s dlhou históriou zvyšovania svojich dividend môže investor vyrovnať rizikovejšie zložky portfólia a potenciálne profitovať zo stabilného toku príjmov.

V časoch vysokej inflácie môže byť pre niektorých investorov výhodné preskúmať možnosti investovania do dividendových aristokratov. Táto stratégia sa môže hodiť pre investorov s dlhodobým investičným horizontom, záujmom o investície s nízkym stupňom neistoty, ktorí preferujú pomalý, ale istý rast svojich investícií. 

Tip na čítanie: Vysvetlíme vám, čo robí inflácia s vašimi peniazmi

Akú časť portfólia investovať do dividendových aristokratov? 

Toto rozhodnutie je vysoko individuálne. Závisí predovšetkým od tolerancie rizika investora, jeho investičných cieľov a celkovej stratégie portfólia. Preto si treba takúto investíciu dobre premyslieť a poradiť sa s investičným poradcom. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby pre zachovanie vyváženosti investori neinvestovali do dividendových aristokratov viac ako 20 až 30 % svojho portfólia.

Dividendoví aristokrati sú spoločnosti s pravidelnými a rastúcimi výplatami dividend, ale najmä s dlhoročnou stabilnou finančnou situáciou, čo zvyšuje dôveru investorov v ich investície. Ako pri každej investícii, dôležité je preskúmať finančné výsledky a perspektívy jednotlivých spoločností a urobiť dôkladnú analýzu, než sa rozhodnete investovať.

 

Máte otázku k článku?

Napíšte nám nezáväznú otázku a my vám radi odpovieme do 24 hodín.

Podobné články

Spolu otvoríme cestu k novým možnostiam

Porovnanie hypoték

Chcem vlastné bývanie
Zobraziť

Sporenie a investovanie

Chcem poriadne zarobiť
Zobraziť

Poistenie

Chcem výhodné poistenie
Zobraziť

Máte otázky? Ozvite sa nám